EZEQUIEL

 22

 

 

Els pecats de Jerusalem

1 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
2 “I tu, fill d’home, no jutjaràs? ¿No acusaràs la ciutat sanguinària? Fes-li avinent totes les seves abominacions
3 i digues: Això diu Déu, el Senyor: Ets una ciutat que vessa la sang dintre seu per empènyer la seva hora, i que, per al seu mal, s’ha fabricat ídols per a contaminar-se.
4 Per la sang que has vessat, t’has fet culpable, i amb els ídols que t’has fabricat, t’has contaminat; has precipitat la teva hora i has fet arribar el terme dels teus anys. Per això t’he convertit en el vituperi de totes les nacions i en l’escarni de tots els pobles.
5 Els qui tens a prop i els qui tens lluny es burlaran de tu, embrutida de nom i plena de desordres!
6 Vet aquí que els prínceps d’Israel, cadascun segons el seu poder, han estat dintre teu ocupats només a vessar sang.
7 Dintre teu s’ha deshonrat el pare i la mare, s’ha oprimit el foraster, s’ha maltractat l’orfe i la viuda.
8 Has menyspreat els meus santuaris i has profanat els meus dies de repòs.
9 Hi ha gent dintre teu que calumnia per vessar sang, i n’hi ha que fan àpats sagrats dalt de les muntanyes; dintre teu s’han comès infàmies.
10 També dintre teu s’ha descobert la nuesa del pare, i s’ha fet violència a la dona que era impura per la menstruació.
11 Mentre un comet abominació amb la dona del seu proïsme, un altre contamina perversament la seva nora, i un altre, dintre teu, viola la seva germana, filla del seu mateix pare.
12 S’accepta el suborn per vessar sang. Has practicat la usura i el préstec amb explotació, has desposseït el teu proïsme amb extorsió, i t’has oblidat de mi, diu el Senyor Déu.
13 Per tant, jo picaré de mans pel lucre que has fet i per la sang que has vessat dintre teu.
14 ¿Penses que el teu cor podrà aguantar, o que les teves mans resistiran fermes, el dia que procediré contra tu? Jo, el Senyor, ho he decretat, i ho compliré!
15 Et dispersaré entre les nacions, t’escamparé pels països, i et netejaré de la immundícia que hi ha dintre teu.
16 Per tu mateixa quedaràs degradada a la vista de les nacions; i sabràs que jo sóc el Senyor.”

Israel, l’escòria, i Jerusalem, la fornal

17 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
18 “Fill d’home, la casa d’Israel se m’ha tornat metall fals; tots ells són plata, coure, estany, ferro i plom barrejat a la fornal; han esdevingut escòries de plata.
19 Per tant això diu Déu, el Senyor: Per tal com tots vosaltres us heu convertit en metall fals, per això jo us reuniré dins de Jerusalem
20 com aquell qui aplega la plata, el coure, l’estany, el ferro i el plom dins la fornal, per atiar-hi el foc al damunt i fondre-ho tot; així us reuniré en la meva ira i la meva indignació: us hi amuntegaré i us fondré.
21 Us aplegaré i bufaré damunt vostre en el foc de la meva ira, i us fondré allà dins.
22 Com es fon la plata dins la fornal, així sereu fosos vosaltres; i sabreu que jo, el Senyor, he abocat la meva indignació damunt vostre.”

Responsabilitat de tot el poble

23 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
24 “Fill d’home, digues-li: Tu ets una terra que no ha estat netejada ni ruixada amb pluja el dia del furor.
25 La conjura dels seus profetes és dins d’ella com un lleó que rugeix i esbocina la presa; devoren les ànimes, s’apoderen de tresors i riqueses i multipliquen les viudes a dins de la ciutat.
26 Els seus sacerdots han violat la meva llei i han contaminat els meus santuaris, sense fer diferència entre el que és sagrat i el que és profà, i no han ensenyat a distingir entre el que és immund i el que és pur; s’han tapat els ulls davant els meus dies de repòs, i jo he estat profanat enmig d’ells.
27 Dins la ciutat, els seus dirigents són com llops àvids de presa, disposats a vessar sang i a perdre les ànimes, si així poden obtenir guanys i més guanys.
28 Els seus profetes els arrebossen amb calç, amb visions falses i prediccions mentideres, dient: Això diu Déu, el Senyor, quan, de fet, el Senyor no ha parlat.
29 La gent del país practica l’extorsió, es dedica a rampinyar, a explotar el pobre i l’indigent, i oprimeixen injustament el foraster.
30 He buscat entre ells algú que aixequés un mur i resistís a la bretxa davant meu per defensar el país i evitar que jo el destruís, però no he trobat ningú.
31 Per això he abocat damunt d’ells la meva indignació, els he consumit amb el foc de la meva ira, he descarregat damunt el seu cap tot el seu mal comportament. Paraula de Déu, el Senyor!”