EL PENTATEUC

ÈXODE

 5

 

Primera entrevista amb el faraó

1 Després Moisès i Aaron van anar a dir al faraó: “Així ha dit el Senyor Etern, el Déu d’Israel: Deixa sortir el meu poble perquè em celebri una festa solemne al desert.”
2 Però el faraó va replicar: “Qui és aquest Senyor Etern perquè jo hagi d’obeir la seva veu i deixar marxar Israel? No conec el Senyor Etern, ni tampoc no deixaré marxar Israel!”
3 Ells van dir: “El Déu dels hebreus ens ha vingut a trobar; deixa’ns anar a tres jornades de camí dins el desert perquè puguem fer sacrificis al Senyor Etern, el nostre Déu; altrament, ens pot fer morir per la pesta o l’espasa.”
4 Però el rei d’Egipte va contestar: “Moisès i Aaron, per què distraieu la gent de la seva tasca? Aneu a la vostra feina!”
5 Encara hi afegí: “Ara que hi ha tanta gent a la regió voleu que interrompin la feina!”

El faraó agreuja el treball

6 Aquell mateix dia, el faraó va donar als caps de colla del poble i als vigilants egipcis aquesta ordre:
7 “No proporcioneu més palla a la gent, com fins ara, per a fabricar maons. Que vagin ells mateixos a buscar la palla que necessitin.
8 Tot i així, exigiu-los la mateixa quantitat de maons que feien fins ara, sense rebaixar-ne ni una mica; perquè són uns dropos. És per això que van reclamant: Volem anar a fer sacrificis al nostre Déu.
9 Feu que s’incrementi el treball sobre aquests homes perquè estiguin ben ocupats i així no facin cas de discursos mentiders.”
10 Llavors els caps de colla del poble i els vigilants van anar a parlar a la gent i els digueren: “Això diu el faraó: no us donaré ja més palla.
11 Aneu vosaltres a buscar-vos-la allà on en pugueu trobar. Això, però, no rebaixarà la tasca que teniu fixada.”
12 Llavors tot el poble es va escampar arreu del país d’Egipte a cercar rostoll per a emprar-lo en lloc de palla.
13 Els vigilants els apressaven dient: “Enllestiu la vostra feina, la tasca de cada jornada, con quan teníeu palla.”
14 I els caps de colla israelites, que els vigilants del faraó havien posat sobre ells, foren bastonejats i els deien: “Per què des de fa dos dies no acompliu la vostra quota de maons com abans?”

Queixa dels caps de colla al faraó

15 Els caps de colla del poble israelita van anar a queixar-se al faraó: “Per què tractes així els teus servents?
16 No se’ns proporciona palla, als teus servents, i, a sobre, se’ns exigeix: Feu maons! I els teus servents són castigats com si en tinguessin la culpa!”
17 Ell respongué: “Dropos, més que dropos! És per això que aneu dient: Volem anar a oferir sacrificis al Senyor Déu.
18 Au!, aneu a treballar, i no penseu que us donarem palla. Tot i així haureu d’acomplir la quota de maons fixada.”
19 Els caps de colla del poble israelita es veieren en un gran compromís quan els van dir: “No es rebaixarà gens la vostra quota diària de maons.”
20 Per això, quan es van trobar amb Moisès i Aaron, que estaven esperant que sortissin de l’audiència del faraó,
21 els van dir: “Que el Senyor us examini i us jutgi per haver-nos fet odiosos als ulls del faraó i als dels seus consellers i haver-los posat a la mà l’espasa que ens ha de matar.”

Oració de Moisès

22 Llavors Moisès es va girar vers el Senyor i digué: “Senyor meu, per què maltractes aquest poble? Per això m’has enviat?
23 Perquè des que em vaig presentar al faraó per parlar-li en nom teu, ell ha vingut fent mal a aquest poble, i no has fet res per alliberar-lo.”