EL PENTATEUC

ÈXODE

 40

 

 

Muntatge i consagració del santuari

1 El Senyor va parlar amb Moisès i li digué:
2 “El dia primer del primer mes muntaràs la tenda, el Tabernacle de la Reunió.
3 Allí hi posaràs l’Arca del Testimoni i la cobriràs amb el vel.
4 Hi introduiràs la taula i disposaràs el seu parament; hi introduiràs també el lampadari i damunt d’ell hi muntaràs els seus gresols.
5 Situaràs l’altar d’or per a l’encens davant l’Arca del Testimoni i penjaràs la cortina a l’entrada del tabernacle.
6 Posaràs l’altar de l’holocaust davant l’entrada de la tenda, el Tabernacle de la Reunió.
7 Situaràs la pila entre el Tabernacle de la Reunió i l’altar, i l’ompliràs d’aigua.
8 Posaràs l’atri al voltant i penjaràs la cortina a la porta de l’atri.
9 Prendràs l’oli de la unció i ungiràs el tabernacle i tot el que hi ha a dins. Així el consagraràs amb tots els seus atuells, i serà sant.
10 Ungiràs també l’altar de l’holocaust amb els seus utensilis. Així consagraràs l’altar, i serà molt sant.
11 Igualment, ungiràs la pila amb el seu suport, i la consagraràs.
12 Tot seguit faràs venir Aaron i els seus fills a l’entrada del Tabernacle de la Reunió i els rentaràs amb aigua.
13 Després revestiràs Aaron amb les vestidures santes, l’ungiràs i el consagraràs a fi que sigui el meu sacerdot.
14 Faràs venir els seus fills i els vestiràs amb les túniques;
15 els ungiràs, com hauràs ungit el seu pare, a fi que siguin els meus sacerdots. Es farà així perquè la seva unció els faci de distintiu d’un sacerdoci perpetu, per totes les seves generacions.”

Compliment de les ordres divines

16 Moisès complí tot el que el Senyor li havia manat, i així ho va fer.
17 El primer mes del segon any, el primer dia del mes, fou muntat el tabernacle.
18 Moisès va muntar la tenda, va col·locar les bases, va posar els taulons, féu passar les barres corresponents i va alçar les columnes.
19 Després va desplegar la tenda damunt el tabernacle i va posar la cobertura de la tenda al seu damunt, tal com el Senyor li havia manat.
20 Després prengué el Testimoni i el va dipositar a l’arca, va col·locar les barres de l’arca i a sobre hi va posar el propiciatori;
21 va introduir l’arca a la tenda i va penjar el vel de separació tapant l’Arca del Testimoni tal com el Senyor li havia manat.
22 Va posar la taula dintre del Tabernacle de la Reunió, al costat nord de la tenda, fora del vel.
23 Damunt d’ella hi va disposar el parament de pans oferts al Senyor, tal com ell li havia manat.
24 Va posar el lampadari dins el Tabernacle de la Reunió, davant de la taula, al costat sud de la tenda,
25 i al damunt hi va arranjar els gresols davant el Senyor, tal com ell li havia manat.
26 Després va posar l’altar d’or dins el Tabernacle de la Reunió, davant del vel,
27 i damunt seu va fer cremar l’encens aromàtic, tal com el Senyor li havia manat.
28 Va penjar la cortina de l’entrada del tabernacle.
29 Igualment, va posar l’altar de l’holocaust a l’entrada de la tenda del Tabernacle de la Reunió, i va oferir damunt d’ell l’holocaust i l’ofrena, tal com el Senyor li havia manat.
30 Va situar la pila entre el Tabernacle de la Reunió i l’altar, i la va omplir d’aigua per a les ablucions.
31 Allí Moisès i Aaron amb els seus fills s’hi rentaven les mans i els peus.
32 Sempre que entraven al Tabernacle de la Reunió i sempre que s’acostaven a l’altar es rentaven, tal com el Senyor havia manat a Moisès.
33 Finalment, va aixecar l’atri que envoltava la tenda i l’altar i va penjar la cortina a l’entrada de l’atri. Així va acabar Moisès l’obra.

La glòria del Senyor omple al tabernacle

34 Llavors el núvol va cobrir el Tabernacle de la Reunió i la glòria del Senyor va omplir el recinte.
35 I Moisès no podia entrar al Tabernacle de la Reunió perquè el núvol reposava damunt d’ell i la glòria del Senyor omplia el recinte.

El núvol guia els israelites

36 Durant totes les seves etapes, quan el núvol s’alçava per damunt de la tenda, els fills d’Israel aixecaven el campament;
37 però si el núvol no es movia, no aixecaven el campament fins al dia que s’alçava.
38 Durant el dia, el núvol del Senyor reposava sobre la tenda; i durant la nit hi havia un foc a la vista de la casa d’Israel. Així durant totes les seves etapes.