EL PENTATEUC

ÈXODE

 39

 

Els ornaments del gran sacerdot

1 Amb els teixits morats, porpra i escarlata van fer els ornaments brodats per al servei del santuari i les vestidures santes per a Aaron, tal com el Senyor havia manat a Moisès.

L’efod

2 Van fer també l’efod teixit d’or, morat, porpra, escarlata i torçal de lli.
3 Van batre a martell làmines d’or que van tallar en filaments per a entreteixir-los artísticament amb els fils de color morat, porpra, escarlata i el torçal de lli.
4 Li van fer muscleres, que es fixaven als seus dos extrems per a subjectar-lo;
5 el llaç que tenia al damunt era brodat de la mateixa manera, formant un conjunt de colors d’or, morat, porpra, escarlata i el torçal de lli, tal com el Senyor havia manat a Moisès.
6 Van tallar les pedres d’ònix, guarnides d’encastos d’or, entallades, amb gravats com els segells, amb els noms de les tribus dels fills d’Israel,
7 i les van posar damunt les muscleres de l’efod, com a pedres de record a favor dels fills d’Israel, tal com el Senyor havia manat a Moisès.

El pectoral

8 Van fer el pectoral artísticament treballat, igual que l’efod, de color d’or, morat, porpra, escarlata, i torçal de lli.
9 El van fer quadrat i doble, d’un pam de llargada i un pam d’amplada, i era plegat en dos.
10 El van omplir de pedreria muntada en quatre rengles de pedres: en el primer rengle, una sarda, un topazi i una maragda;
11 en el segon rengle, un robí, un safir i un jaspi;
12 en el tercer rengle, un jacint, una àgata i una ametista;
13 en el quart rengle, un crisòlit, un ònix i un beril·le. Totes elles eren muntades en encastos d’or filigranats.
14 Eren dotze pedres corresponents als dotze noms dels fills d’Israel, i eren gravades com els segells, cada una amb el seu nom, segons les dotze tribus.
15 Van fer, per al pectoral, cadenes d’or pur, trenades en forma de cordó,
16 i dues muntures amb dues anelles d’or, que van fixar als dos extrems del pectoral.
17 Van passar els dos cordons d’or a les dues anelles, als extrems del pectoral,
18 i van unir els dos extrems dels dos cordons a les dues muntures i els van fixar a la part davantera de les muscleres de l’efod.
19 Van fer dues anelles d’or que van situar als dos extrems del pectoral, a la vora que toca al revers de l’efod, per la banda de dins,
20 i dues anelles més d’or que van situar a les dues muscleres de l’efod, a la part inferior, pel davant, tocant a la juntura per damunt el llaç de l’efod.
21 I van lligar el pectoral mitjançant les seves anelles a les anelles de l’efod, amb un cordó morat, a fi que quedés situat damunt el llaç de l’efod i el pectoral no es pogués desprendre de l’efod, tal com el Senyor havia manat a Moisès.

El mantell

22 Van teixir el mantell de l’efod, tot ell de color morat.
23 L’escotadura del mantell era al mig, semblant al coll d’una cota, amb un voraviu teixit al voltant de l’escot, a fi que no s’esquincés.
24 Sobre el voraviu inferior del mantell hi van brodar magranes de color morat, porpra, escarlata i torçal de lli.
25 Van fer campanetes d’or pur, i van col·locar les campanetes entre les magranes, sobre el voraviu inferior del mantell, tot al seu voltant, entremig de les magranes:
26 una campaneta d’or i una magrana, una campaneta d’or i una magrana, tot al voltant del voraviu inferior, per a oficiar tal com el Senyor havia manat a Moisès.

Vestidures dels sacerdots

27 Per a Aaron i els seus fills, van fer les túniques de torçal de lli, amb art de teixidor;
28 i la mitra, de lli; les sumptuoses tiares, de lli; i els pantalons, de lli; tot fet de torçal de lli,
29 igual com les faixes, de torçal de lli, brodades de colors morat, porpra i escarlata, tal com el Senyor havia manat a Moisès.

La diadema

30 Van fer la placa, la diadema sagrada, d’or pur, i hi van fer una inscripció com els entallats d’un segell: “Consagrat al Senyor”.
31 Van fixar-hi una cinta morada per a subjectar-la sobre la mitra, per la part superior, tal com el Senyor havia manat a Moisès.
32 Així fou acabada tota l’obra de la tenda del Tabernacle de la Reunió. Els fills d’Israel van fer tota l’obra tal com el Senyor havia manat a Moisès; i així la van acabar.

Moisès revisa l’obra realitzada

33 Llavors van presentar el tabernacle a Moisès: la tenda amb tots els seus utensilis; els ganxos, els taulons, els travessers, les columnes i les bases;
34 la coberta de pells de be tenyides de vermell, la coberta de cuiro i la cortina del vel;
35 l’Arca del Testimoni amb les seves barres i el propiciatori;
36 la taula amb tots els seus utensilis i el pa de la proposició;
37 el lampadari d’or pur amb els seus gresols (que formaven la filera de gresols), amb tots els seus utensilis i l’oli per a l’enllumenat;
38 l’altar d’or, l’oli de la unció, l’encens aromàtic i la cortina per a l’entrada del tabernacle;
39 l’altar de bronze amb el seu enreixat també de bronze, les barres i tots els seus utensilis; la pila amb el seu suport;
40 els tapissos de l’atri amb les seves columnes i les bases corresponents, la cortina per a l’entrada de l’atri, les cordes, les estaques i tots els utensilis per al servei de la tenda del Tabernacle de la Reunió;
41 els ornaments brodats per al servei del santuari, les vestidures sagrades per al sacerdot Aaron i les vestidures dels seus fills per al ministeri sacerdotal.
42 Els fills d’Israel van dur a terme tota l’obra d’acord amb tot el que el Senyor havia manat a Moisès.
43 Moisès va examinar tota l’obra i va comprovar que l’havien completada tal com el Senyor havia manat que la fessin. I Moisès els beneí.