EL PENTATEUC

ÈXODE

 31

 

 

Els obrers del santuari i els dissabtes

1 El Senyor va parlar a Moisès i digué:
2 “Mira, he escollit Bessalel, fill d’Uri, fill d’Hur, de la tribu de Judà,
3 i l’he omplert de l’Esperit de Déu, en habilitat, en coneixement i en saber en tota mena de treballs:
4 per a idear projectes, per a treballar l’or, la plata i el bronze;
5 per a cisellar pedres d’encast, per a entallar la fusta i per a tota artesania.
6 Mira, jo li he ajuntat Oholiab, fill d’Ahissamac, de la tribu de Dan; i, a més, he infós habilitat en el cor de tots els artesans a fi que duguin a terme tot el que t’he manat:
7 el Tabernacle de la Reunió, l’arca del testimoni, el propiciatori que hi haurà al seu damunt i tots els utensilis del Tabernacle,
8 la taula amb el seu utillatge, el lampadari d’or pur amb tots els seus accessoris, l’altar de l’encens,
9 l’altar de l’holocaust amb tots els seus utensilis, la pila amb el seu suport,
10 les vestidures de cerimònia, les vestidures sagrades del sacerdot Aaron i les vestidures dels seus fills per al ministeri sacerdotal,
11 l’oli de la unció i l’encens aromàtic per al santuari. Ells ho faran tal com t’ho he manat.”
12 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
13 “Parla tu als fills d’Israel i digues-los: Cal que guardeu els meus dissabtes, perquè això és un senyal entre jo i vosaltres, per a totes les vostres generacions, a fi que se sàpiga que jo, el Senyor Etern, sóc qui us santifica.
14 Heu de guardar, doncs, el dissabte, perquè és sant per a vosaltres. Aquell qui el profani morirà sense remei; qualsevol que faci cap treball en dissabte serà extirpat d’entre el seu poble.
15 Sis dies seran de treball, però el setè dia és dissabte de repòs consagrat al Senyor: qui faci cap treball en dissabte, serà mort sense remei.
16 Ells fills d’Israel observaran el descans del dissabte durant totes les seves generacions, com a pacte perpetu.
17 És un senyal permanent entre jo i els fills d’Israel, ja que el Senyor en sis dies va fer el cel i la terra, i el setè dia va acabar i reposà.”
18 Quan el Senyor hagué acabat de parlar amb Moisès, a la muntanya del Sinaí, li va donar les Taules del Testimoni, dues taules de pedra escrites amb el dit de Déu.