EL PENTATEUC

ÈXODE

 3

 

Moisès i la bardissa ardent

1 Moisès era pastor dels ramats del seu sogre, Jetró, sacerdot de Madian. Una vegada que va guiar el seu ramat cap a l’interior del desert, va arribar a la muntanya de Déu, l’Horeb,
2 i l’àngel del Senyor se li aparegué en una flama de foc enmig d’una bardissa. Va mirar i veié que la bardissa cremava sense consumir-se.
3 Moisès es digué: “Em desviaré per contemplar aquest estrany espectacle, a veure com és que la bardissa no es consumeix.”
4 Quan el Senyor veié que es desviava per mirar, el va cridar d’enmig de la bardissa, dient-li: “Moisès, Moisès!” Ell va contestar: “Sóc aquí.”
5 Va dir Déu: “No t’acostis aquí. Descalça’t, que el lloc que trepitges és terra santa.”
6 I declarà: “Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob.” Llavors Moisès es va tapar el rostre, perquè tenia por de mirar Déu.
7 El Senyor digué: “He pogut veure l’angoixa del meu poble, que és a l’Egipte, i he sentit el clam que li provoquen els seus opressors i estic al corrent dels seus sofriments.
8 Per tant, he baixat per alliberar-los de l’opressió dels egipcis i fer-los pujar d’aquell país cap a una terra bona i espaiosa, una terra que regalima llet i mel, al territori del cananeu, de l’hitita, del perizita, de l’hivita i del jebuseu.
9 Ara, doncs, que el clam dels fills d’Israel ha arribat fins a mi i he pogut veure el mal tracte amb què els egipcis els oprimeixen,
10 vés, jo t’envio al faraó perquè facis sortir el meu poble, els fills d’Israel, d’Egipte.”
11 Però Moisès digué a Déu: “Qui sóc jo per anar a trobar el faraó i fer sortir els fills d’Israel de l’Egipte?”
12 Déu digué: “Jo seré amb tu i aquest serà el senyal que sóc jo qui t’ha enviat: quan hagis tret el poble de l’Egipte, donareu culte a Déu dalt d’aquesta muntanya.”

Déu revela el seu nom a Moisès

13 Moisès va contestar a Déu: “Heus aquí que jo vaig a trobar els fills d’Israel i els dic: ‘El Déu dels vostres pares m’ha enviat a vosaltres.’ I quan em preguntin quin és el seu nom, què els respondré?”
14 I Déu digué a Moisès: “JO SÓC EL QUI SÓC.” I hi afegí: “Així diràs als fills d’Israel: JO SÓC m’ha enviat a vosaltres.”
15 Déu va continuar dient a Moisès: “Així diràs als fills d’Israel: El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob, m’ha enviat a vosaltres. Aquest és el meu nom etern, per ell seré invocat de generació en generació.”

Instruccions a Moisès per a la seva missió

16 “Vés, reuneix els ancians d’Israel i digues-los: El Déu Etern, el Déu dels vostres pares, el Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, se m’ha presentat i m’ha dit: Jo us he visitat i he vist com us maltracten a l’Egipte.
17 Per això he dit: Us trauré de l’opressió d’Egipte cap al territori del cananeu, de l’hitita, de l’amorreu, del perizita, de l’hivita i del jebuseu, una terra que regalima llet i mel.
18 Ells escoltaran el que els diguis. Llavors tu i els ancians d’Israel anireu a presentar-vos al rei d’Egipte i li direu: El Senyor Etern, el Déu dels hebreus, se’ns ha manifestat. Ara, doncs, dóna’ns permís per a anar a tres jornades de camí dins el desert, perquè puguem oferir sacrificis al Senyor Etern, el nostre Déu.
19 Jo sé prou que el rei d’Egipte no us deixarà marxar, si no és per una mà poderosa.
20 Però jo estendré la meva mà i feriré l’Egipte amb tota mena de prodigis que faré enmig d’ells, i després d’això us deixarà marxar.
21 Faré que aquest poble trobi simpatia entre els egipcis, de manera que, quan marxeu, no us n’anireu amb les mans buides.
22 Cada dona demanarà a la seva veïna i a la qui s’hostatgi a casa seva objectes de plata i d’or i vestits. Els posareu als vostres fills i a les vostres filles, i així despullareu els egipcis.”