EL PENTATEUC

ÈXODE

 28

 

 

Els ornaments sacerdotals

1 I tu, d’entre els fills d’Israel, fes que estiguin al teu costat el teu germà Aaron amb els seus fills Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar, perquè siguin els meus sacerdots.
2 Faràs vestidures sagrades, d’honor i ornament, per al teu germà Aaron.
3 Parlaràs amb tots els artesans experts, als quals he dotat de coneixements, a fi que confeccionin les vestidures d’Aaron per a consagrar-lo com a sacerdot meu.
4 Aquestes són les vestidures que hauran de confeccionar: el pectoral, l’efod, el mantell, la túnica brodada, la mitra i la faixa. Faran, doncs, vestidures sagrades per al teu germà Aaron i també per als seus fills, perquè em facin de sacerdots.
5 Hi empraran fil d’or, fibres de porpra, morada i escarlata, i torçal de lli.

L’efod

6 L’efod el faran brodat artísticament amb fil d’or, morat, porpra, escarlata i torçal de lli.
7 Tindrà dues muscleres que es fixaran als seus dos extrems per a subjectar-lo.
8 El llaç que tindrà al damunt l’efod, per a subjectar-lo, serà brodat de la mateixa manera, formant un conjunt, amb fil morat, porpra, escarlata i or, i de torçal de lli.
9 Prendràs dues pedres d’ònix i hi gravaràs els noms dels fills d’Israel:
10 sis dels seus noms en una pedra i sis en l’altra, seguint l’ordre de naixement.
11 A l’estil del gravador de pedres, amb gravats com de segell, faràs gravar aquelles dues pedres amb els noms dels fills d’Israel; encastades amb incrustacions d’or.
12 I les posaràs damunt les muscleres de l’efod; serà un record a favor dels fills d’Israel, perquè Aaron portarà els seus noms damunt les dues muscleres a la presència del Senyor com a recordatori.
13 Faràs muntures de filigranes amb or,
14 i dues cadenetes d’or pur, trenades en forma de cordó, que fixaràs a les muntures.

El pectoral

15 Faràs el pectoral del judici artísticament treballat, igual que l’efod: amb fil morat, porpra, escarlata i or, i torçal de lli.
16 Serà quadrat i doble, d’un pam de llargada i un pam d’amplada.
17 El cobriràs de pedreria muntada en quatre rengles de pedres: en el primer rengle, una sarda, un topazi i una maragda;
18 en el segon rengle, un robí, un safir i un jaspi;
19 en el tercer rengle, un jacint, una àgata i una ametista;
20 en el quart rengle, un crisòlit, un ònix i un beril·le. Muntades en filigranes d’or.
21 El nombre de pedres correspondrà al dels fills d’Israel: dotze, d’acord amb els seus noms. Seran gravades com els segells, cada una amb el seu nom, segons les dotze tribus.
22 Per al pectoral, faràs cadenetes d’or pur, trenades en forma de cordó;
23 i dues anelles d’or que fixaràs als seus dos extrems.
24 Fixaràs els dos cordons d’or a les dues anelles, als extrems del pectoral;
25 uniràs els dos extrems dels dos cordons a les dues muntures i els fixaràs a la part davantera de les muscleres de l’efod.
26 Faràs dues anelles d’or, que situaràs als dos extrems del pectoral, a la vora que hi ha al revers de l’efod, per la banda de dins.
27 També faràs dues anelles d’or, que situaràs a les dues muscleres de l’efod, a la part inferior, pel davant, tocant a la seva juntura per damunt el llaç de l’efod.
28 Lligaran el pectoral, mitjançant les seves anelles, a les anelles de l’efod amb un cordó morat, a fi que quedi situat damunt el llaç de l’efod i no se’n pugui desprendre.
29 Així Aaron portarà sobre el seu cor els noms dels fills d’Israel en el pectoral del judici quan entri al Lloc Sant, en memorial continu a la presència del Senyor.
30 Dins del pectoral del judici hi posaràs l’Urim i el Tummim, a fi que estiguin sobre el cor d’Aaron sempre que entri a la presència del Senyor; i perquè Aaron porti la causa dels fills d’Israel sobre el seu cor a la presència del Senyor contínuament.

El mantell

31 Teixiràs el mantell de l’efod, tot ell morat.
32 Al centre hi haurà una obertura per a passar-hi el cap; l’obertura portarà tot al voltant un voraviu teixit com el coll d’una cota, a fi que no s’esquinci.
33 Sobre el voraviu inferior hi brodaràs magranes de color morat, porpra i escarlata, i entremig hi posaràs campanetes d’or, tot al seu voltant:
34 una campaneta d’or i una magrana, una campaneta d’or i una magrana, tot al voltant del voraviu inferior.
35 Aaron el durà posat sempre que oficiï; així se sentirà el seu dringar quan entri al Lloc Sant, a la presència del Senyor, i quan en surti; així no morirà.

La diadema

36 Faràs una placa d’or pur i hi gravaràs una inscripció com els entallats de segell: “Consagrat al Senyor”,
37 i la subjectaràs a una cinta morada, de forma que quedi fixa sobre la part frontal de la mitra. Ha de situar-se al davant.
38 Quedarà sobre el front d’Aaron, perquè així ell carregarà amb les faltes que els fills d’Israel cometin en les coses santes i quan consagrin totes les seves santes ofrenes. Estarà contínuament sobre el seu front, a fi que puguin trobar benevolència davant el Senyor.
39 Teixiràs la túnica amb lli, i faràs també amb lli la mitra i la faixa, brodada artísticament.

Vestidures dels sacerdots

40 També faràs túniques per als fills d’Aaron. I faixes i tiares que els donin dignitat i honor.
41 Amb això faràs vestir el teu germà Aaron i els seus fills; i els ungiràs i els consagraràs perquè siguin els meus sacerdots.
42 Els faràs també uns pantalons de lli que cobreixin la seva nuesa, que vagin des dels lloms fins a les cuixes.
43 Aaron i els seus fills els portaran quan entrin al Tabernacle de la Reunió, o quan s’acostin a l’Altar per oficiar al Lloc Sant, per evitar que caiguin en culpa i hagin de morir. Aquest és un decret a perpetuïtat per a ell i la seva descendència.