EL PENTATEUC

ÈXODE

 26

 

 

El Tabernacle: cortinatges i cobertors

1 Faràs el Tabernacle amb deu tapissos de torçal de lli, de teixit morat, porpra i escarlata, i hi brodaràs artísticament uns querubins.
2 La llargària de cada tapís serà de vint-i-vuit colzades, i l’amplària, de quatre colzades; tots els tapissos tindran la mateixa mida.
3 Cinc dels tapissos seran cosits l’un a l’altre, i de la mateixa manera seran units els altres cinc.
4 Faràs unes baguetes de tela morada al voraviu del primer conjunt, a l’extrem on s’ha d’enllaçar, i el mateix faràs al voraviu del segon conjunt, a l’extrem on s’ha d’enllaçar.
5 Posaràs cinquanta baguetes al primer conjunt i cinquanta baguetes a l’extrem del segon conjunt, al cantó on s’ha d’enllaçar, contraposant les unes a les altres.
6 Després faràs cinquanta gafets d’or i ajuntaràs els tapissos l’un amb l’altre mitjançant els gafets, de forma que el Tabernacle tingui un sol caient.
7 Faràs també tapissos de pèl de cabra per al cobertor de damunt el Tabernacle. En faràs onze peces.
8 Cada peça tindrà trenta colzades de llargada i quatre colzades d’amplada; totes les peces tindran la mateixa mida.
9 Ajuntaràs cinc tapissos d’una part i sis d’una altra, i doblaràs la sisena peça sobre el davant de la tenda.
10 Faràs cinquanta baguetes al voraviu d’una de les peces, a l’extrem on s’ha d’enllaçar, i cinquanta baguetes al voraviu de la segona peça, on s’ha d’enllaçar.
11 Faràs cinquanta gafets de bronze i cordaràs els gafets amb les baguetes, a fi que el Tabernacle quedi enllaçat i esdevingui un sol habitatge.
12 Com que les peces de la tenda són més amples, faràs que la meitat sobrant de la peça pengi, pel darrere del Tabernacle,
13 una colzada per cada cantó. S’estendrà en ambdós costats del Tabernacle, a l’un i l’altre cantó, per cobrir-lo.
14 També faràs, per al Tabernacle, una coberta de pells de be tenyides de vermell, i al damunt una altra coberta de pells fines.

L’armadura

15 Per al Tabernacle faràs taulons de fusta d’acàcia, que posaràs drets.
16 Cada tauló tindrà deu colzades de llargada i una colzada i mitja d’amplada,
17 Cada tauló tindrà dos espigons que encaixin l’un amb l’altre. Fes el mateix amb tots els taulons del Tabernacle.
18 Disposaràs així els taulons per al Tabernacle: vint taulons per la banda del Nègueb, cap al sud;
19 i posaràs quaranta bases de plata sota els vint taulons, dues bases sota cada tauló pels dos espigons, i dues bases sota cada un dels altres taulons pels dos espigons.
20 Igualment per a l’altra banda del Tabernacle, la que mira al nord, vint taulons,
21 amb les seves quaranta bases de plata: dues bases sota cada tauló.
22 A la banda del darrere del Tabernacle, la que mira a occident, hi disposaràs sis taulons.
23 I per als angles del fons del Tabernacle, faràs dos taulons
24 de manera que puguin unir-se per la part inferior i encaixar perfectament per la part superior, a l’alçada de la primera anella. Així serà per als dos taulons destinats als dos angles.
25 Seran vuit taulons amb les seves bases de plata, això és, setze bases: dues bases sota cada tauló.
26 Faràs també cinc travessers de fusta d’acàcia per als taulons de l’un costat del Tabernacle,
27 cinc travessers per als taulons de l’altre costat i cinc travessers per als taulons de la part posterior del Tabernacle, la que mira a occident.
28 El travesser mitger passarà a mitja alçada dels taulons, de l’un extrem a l’altre.
29 Recobriràs d’or els taulons. També faràs d’or les seves anelles, on s’encaixaran els travessers, que recobriràs d’or.
30 Construiràs el Tabernacle d’acord amb el model que se t’ha mostrat a la muntanya.

El vel i la cortina

31 Faràs un vel de teixit morat, porpra, escarlata, i torçal de lli, i hi brodaràs artísticament uns querubins.
32 El penjaràs de quatre columnes d’acàcia recobertes d’or, amb els ganxos d’or i damunt quatre bases de plata.
33 Penjaràs el vel sota els gafets, i allí, dins el vel, duràs l’Arca del Testimoni. Així el vel us farà de separació entre el Lloc Sant i el Lloc Santíssim.
34 Posaràs el propiciatori sobre l’Arca del Testimoni, al Lloc Santíssim.
35 Situaràs la taula fora del vel i el lampadari al davant de la taula, al costat meridional del Tabernacle, però la taula la posaràs al costat nord.
36 Faràs una cortina per a l’entrada del Tabernacle, de teixit morat, porpra, escarlata i torçal de lli, brodada artísticament.
37 Per a la cortina faràs cinc columnes d’acàcia i les recobriràs d’or, amb els ganxos d’or; i per a les columnes fondràs cinc bases de bronze.