EL PENTATEUC

ÈXODE

 22

 

 

Sobre danys i perjudicis

1 Si algú roba un bou o una ovella i els degolla o els ven, pagarà cinc bous pel bou i quatre ovelles per l’ovella.
2 Si el lladre, atrapat en el moment de l’assalt, és ferit i es mor, no hi haurà venjança de sang per a ell;
3 però si el sol ja ha sortit, tindrà dret a venjança de sang. La compensació es obligatòria; si el lladre no té res, serà venut pel seu robatori.
4 Si allò que ha robat, sigui bou, ase o ovella, és trobat viu en el seu poder, en rescabalarà el doble.
5 Si algú engega el seu bestiar perquè pasturi pel camp o per la vinya, i el seu bestiar pastura en la propietat d’un altre, haurà de compensar el dany amb el bo i millor del seu propi camp o de la seva pròpia vinya.
6 Si algú fa un foc, i s’encenen més argelagues i es propaga cremant les garbes o el blat del camp o el sembrat, qui hagi començat el foc serà obligat a compensar el valor que s’hagi cremat.
7 Si algú confia a un altre diners o objectes de valor perquè els guardi, i li són robats de la pròpia casa, si el lladre és atrapat, en rescabalarà el doble.
8 I si el lladre no és descobert, l’amo de la casa es presentarà davant Déu per veure si no ha ficat la mà en el que era del seu veí.
9 En tota aquesta qüestió d’apropiació indeguda, sobre un bou, un ase, una ovella, un vestit o qualsevol cosa extraviada que un reclami afirmant que allò és seu, la qüestió d’ambdós serà presentada davant Déu; aquell qui Déu declari culpable restituirà el doble al seu company.
10 Si un confia a un altre la custòdia d’un ase, un bou, una ovella o qualsevol altre animal, i es mor o es lesiona, o és robat sense que ningú ho vegi,
11 s’interposarà entre ambdós jurament pel Senyor que no ha ficat la mà en allò que era propietat del seu proïsme; el propietari ho acceptarà i no hi haurà càrrec de restitució.
12 Tanmateix, si el robatori hagués estat comès davant seu, haurà de compensar el propietari.
13 Si hagués estat destrossat per una fera, que porti com a prova les despulles i no haurà de rescabalar-ne res.
14 Si algú manlleva una bèstia al seu veí i es lesiona o es mor mentre el seu amo no hi és, haurà d’indemnitzar-lo;
15 però si el seu amo hi era present, no hi haurà indemnització. Si era llogada, la indemnització queda inclosa en el lloguer.

Diverses lleis morals i religioses

16 Si algú sedueix una donzella que encara no està promesa i jeu amb ella, haurà de pagar el dot i s’haurà de casar amb ella.
17 Si el pare no la hi vol concedir de cap manera, abonarà tants de diners com sigui el dot de les donzelles.
18 No deixaràs que cap fetillera visqui.
19 Tot el qui copuli amb una bèstia haurà de morir.
20 Aquell qui ofereixi sacrificis a altres déus, en comptes d’oferir-los únicament al Senyor Etern, serà exterminat.
21 No oprimiràs ni maltractaràs el foraster; perquè vosaltres vau ser forasters a la terra d’Egipte.
22 No afligireu cap viuda ni cap orfe.
23 Si els afligiu i clamen a mi, no em faré el sord al seu clam,
24 s’encendrà la meva ira i us mataré amb l’espasa, i les vostres dones quedaran viudes i els vostres fills, orfes.
25 Si prestes diners a gent del meu poble, al pobre que conviu amb tu, no et portis amb ell com un usurer, no li exigiràs interessos.
26 Si prens en penyora el mantell del teu proïsme, així que es pongui el sol l’hi tornaràs;
27 perquè és el seu únic abric, és el que cobreix el seu cos. Amb què dormiria? Llavors, si clama a mi l’escoltaré, perquè sóc ple d’amor.
28 No ofenguis mai Déu, ni vituperis qui governa el teu poble.
29 No diferiràs l’ofrena de les teves collites ni del teu cup. El primogènit dels teus fills me l’oferiràs a mi.
30 Igualment faràs amb el teu bestiar i amb les teves ovelles: set dies restarà amb la seva mare, i el vuitè dia me l’oferiràs.
31 Heu de ser homes consagrats a mi. No menjareu la carn que ha estat destrossada al camp; llenceu-la als gossos.