EL PENTATEUC

ÈXODE

 21

 

 

Lleis sobre els esclaus

1 Aquestes són les lleis que posaràs davant seu:
2 Quan compris un esclau hebreu, et servirà sis anys, però l’any setè podrà marxar lliure i de franc.
3 Si hagués entrat tot sol, tot sol sortirà; si era casat, la seva dona sortirà amb ell.
4 Si el seu amo li hagués donat muller, i ella li hagués infantat fills o filles, la muller i els seus fills seran del seu amo, i ell sortirà sol.
5 Però si l’esclau deia amb insistència: “Jo estimo el meu amo, la meva muller i els meus fills, renuncio a la llibertat”,
6 llavors el seu amo el durà davant Déu i, fent-lo acostar a la porta o al seu muntant, li foradarà l’orella amb un punxó, i quedarà al seu servei per sempre més.
7 Si algú ven la seva filla per esclava, ella no sortirà de l’esclavatge com en surten els esclaus.
8 Si desplau al seu amo i aquest no l’elegeix per dona seva, permetrà que sigui redimida: no podrà vendre-la a gent estrangera, després d’haver-la defraudat.
9 Si la destina al seu fill, la tractarà segons el dret de les filles.
10 En cas de prendre una altra dona més, no privarà la primera de l’aliment, del vestit ni del dret conjugal.
11 Però si no li proporciona aquestes tres coses, ella podrà anar-se’n de franc, sense rescat.

Sobre l’homicidi

12 Qui fereixi un home causant-li la mort serà sentenciat a mort.
13 Però si no ha estat premeditat, sinó que Déu l’ha deixat caure a les seves mans, ja t’indicaré un lloc on pugui refugiar-se.
14 En canvi, si algú posa un parany contra el seu proïsme i el mata traïdorament, fins del meu propi altar l’arrancareu perquè sigui mort.
15 Qui pegui el pare o la mare serà sentenciat a mort.
16 Qui rapti una persona, tant si l’ha venuda com si encara és al seu poder, serà sentenciat a mort.
17 Qui maleeixi el pare o la mare serà sentenciat a mort.

Sobre cops i lesions

18 Si uns homes es barallen i l’un fereix el seu company amb una pedra, o li dóna un cop de puny, sense matar-lo, però que l’obliga a fer llit,
19 si aquest es lleva i pot caminar a fora amb el bastó, el qui l’ha ferit serà exculpat, però li haurà de pagar el temps perdut i sufragar la curació completa.
20 Si algú fereix amb un bastó el seu servent o la seva serventa, i moren a les seves mans, hauran de ser venjats sens falta;
21 però si sobreviuen un o dos dies, no seran venjats, perquè eren de la seva propietat.
22 Si uns homes, mentre es barallen, donen un cop a una dona embarassada, provocant-li l’avortament, sense cap altre perjudici, es pagarà la indemnització que reclami el marit de la dona segons estipulin els jutges;
23 però, si en resulta algun dany, pagarà vida per vida,
24 ull per ull, dent per dent, mà per mà, peu per peu,
25 cremada per cremada, ferida per ferida, cop per cop.
26 Si algú colpeja l’ull del seu servent o de la seva serventa i els deixa bornis, els donarà la llibertat en compensació del seu ull.
27 Si algú fa saltar una dent del seu servent o de la seva serventa, li donarà la llibertat en compensació de la dent.
28 Si un toro envesteix un home o una dona i els causa la mort, serà apedregat sense remei. La seva carn no serà menjada, i l’amo del toro absolt.
29 Però si el toro ja envestia la gent des de temps enrere, i això havia estat notificat al seu amo sense que aquest prengués cap precaució, en cas que el toro mati un home o una dona, serà apedregat, i també el seu amo serà sentenciat a mort.
30 Si se li imposa un preu de rescat, pagarà en rescat de la seva vida tot el que li sigui exigit.
31 Tant si ha envestit un noi com si ha envestit una noia, se li aplicarà aquesta mateixa norma.
32 Si el toro envesteix un servent o una serventa, es pagaran trenta sicles de plata a l’amo d’ells, i el toro serà apedregat.
33 Si algú deixa obert un pou, o bé en cava un i no el tapa, i hi cau un bou o un ase,
34 el propietari del pou pagarà a l’amo dels animals el seu preu en diner, i la bèstia morta serà seva.
35 Si el toro d’algú envesteix el toro d’un altre i li causa la mort, vendran el toro viu i es partiran els diners, i també es partiran el toro mort.
36 Però si ja era sabut que el toro tenia tendència a envestir des de feia temps, i el seu amo no en feia cas, pagarà toro per toro, però la bèstia morta serà seva.