EL PENTATEUC

ÈXODE

 19

 

 

Arribada al Sinaí

1 Al tercer mes d’haver sortit els fills d’Israel d’Egipte, justament el primer dia, van arribar al desert del Sinaí.
2 Havent partit de Refidim, van entrar al desert del Sinaí i van acampar-hi; allí, davant de la muntanya, s’estigué acampat Israel.
3 Moisès va pujar cap a Déu, i el Senyor el cridà des de la muntanya i li digué: “Així parlaràs a la casa de Jacob i anunciaràs als fills d’Israel:
4 Vosaltres heu pogut veure el que he fet amb els egipcis i com us he dut damunt ales d’àguila i us he introduït a mi.
5 Ara, doncs, si obeïu atentament la meva veu i guardeu la meva aliança, sereu per a mi la meva propietat preuada entre totes els pobles, ja que tota la terra és meva.
6 Sereu per a mi un reialme de sacerdots i una nació santa. Aquestes són les paraules que trametràs als fills d’Israel.”
7 Moisès va anar a convocar tots els ancians d’Israel i davant d’ells va exposar totes les paraules que el Senyor li havia encomanat.
8 Llavors tot el poble unànimement va respondre: “Farem tot el que el Senyor ha manat.” I Moisès va dur al Senyor la resposta del poble.

Preparació de l’Aliança

9 El Senyor digué a Moisès: “Jo vindré a trobar-te dins un núvol espès, a fi que el poble em pugui sentir quan parli amb tu, i que per sempre més et cregui.” I Moisès va transmetre al Senyor la resposta del poble.
10 El Senyor digué a Moisès: “Torna on és el poble i santifica’ls avui i demà; i que es rentin els vestits.
11 Que estiguin preparats per al tercer dia, perquè el tercer dia el Senyor baixarà, a la vista de tot el poble, sobre la muntanya del Sinaí.
12 Posaràs límits al poble, tot al voltant, i els indicaràs: “Guardeu-vos de pujar a la muntanya i fins de tocar el seu peu. Aquell qui toqui la muntanya morirà sense remei.
13 Però que ningú no li posi la mà al damunt; serà apedregat o travessat amb fletxes. Tant si és home com si és bèstia, no ha de quedar viu. Quan soni el toc de corn allargat, ells podran pujar a la muntanya.”
14 Llavors Moisès va baixar de la muntanya cap a on era el poble, el va purificar i ells van rentar-se els vestits.
15 I advertí al poble: “Estigueu preparats per al tercer dia, i absteniu-vos de la dona.”

La revelació de Déu

16 El tercer dia, a trenc d’alba, hi hagué un esclat de trons i llamps i un núvol espès damunt de la muntanya, amb un fort retruny de trompeta; i tot el poble que era al campament tremolava.
17 Moisès va fer sortir la gent del campament, a l’encontre de Déu, i es van deturar al peu de la muntanya.
18 La muntanya del Sinaí fumejava tota ella, perquè el Senyor hi havia baixat en forma de foc. El fum pujava com el d’un forn i tota la muntanya tremolava.
19 El toc de la trompeta anava retrunyint cada cop més fort; Moisès parlava i Déu li responia amb veu de tro.
20 El Senyor havia baixat a la muntanya del Sinaí, al cim de la muntanya; i el Senyor va cridar Moisès al cim de la muntanya i Moisès hi va pujar.
21 El Senyor digué a Moisès: “Baixa i amonesta el poble, no sigui que traspassi els límits per venir a contemplar el Senyor i molts d’ells caiguin morts.
22 Fins i tot els sacerdots que s’acosten al Senyor han de santificar-se perquè el Senyor no els envesteixi.”
23 Moisès respongué al Senyor: “El poble no podrà pujar a la muntanya del Sinaí perquè tu ens ho has prohibit i has dit: Senyala un límit al voltant de la muntanya i declara’l sagrat.”
24 El Senyor li respongué: “Vés, baixa, i després puja amb Aaron. Però els sacerdots i el poble que no traspassin els límits per pujar cap al Senyor, no sigui que faci un estrall entre ells.”
25 Moisès va baixar al poble i els ho comunicà.