ESTER

 6

 

Comença el declivi d’Aman

1 Aquella nit, el rei no podia agafar el son i va ordenar que li portessin el llibre de les memòries i cròniques, i que les hi llegissin.
2 Llavors van trobar escrit que Mardoqueu havia denunciat el complot de Bigtan i Tèreix, els dos oficials guardians del portal que havien intentat d’apoderar-se del rei Assuer.
3 Llavors el rei va preguntar: “Quina recompensa i honor ha rebut Mardoqueu per aquesta acció?” I els oficials del rei que l’assistien van respondre: “No es va fer res al seu favor.”
4 Llavors el rei va preguntar: “Qui hi ha al pati?” Perquè Aman havia entrat al pati exterior de l’estatge reial per demanar al rei que fes penjar Mardoqueu a la forca que tenia preparada.
5 Els oficials del rei li van contestar: “És Aman, que està esperant en el pati.” I el rei digué: “Que entri.”
6 Així que Aman hagué entrat, el rei li va preguntar: “Què se li ha de concedir a l’home que el rei vol honorar?” Llavors Aman va pensar: “A qui voldrà honorar el rei, sinó a mi?”
7 I va contestar: “Per a l’home que el rei es digna honorar,
8 haurien de portar un vestit reial que el rei hagi portat i un cavall que el rei hagi muntat, amb una corona reial al cap.
9 I el vestit i el cavall haurien de ser posats a disposició d’un dels dignataris principals del rei perquè vesteixi l’home que el rei es digna honorar i el dugui a passejar pels carrers de la ciutat, pregonant davant seu: Així es tracta l’home que el rei es digna honorar!”
10 Llavors el rei digué a Aman: “Cuita, pren el vestit i el cavall, com has dit, i fes això mateix amb el jueu Mardoqueu, que seu al portal reial, sense descuidar-te’n cap detall.”
11 Aman prengué el vestit i el cavall, va vestir Mardoqueu i el va passejar pels carrers de la ciutat, pregonant davant seu: “Així es tracta l’home que el rei es digna honorar!”
12 Després, Mardoqueu va tornar al portal reial, mentre que Aman va tornar ràpidament cap a casa seva trist i amb la cara tapada.
13 Aman va contar a la seva muller, Zèreix, i al grup d’amics seus tot el que li havia passat. Llavors els seus consellers i la seva muller Zèreix li van dir: “Si és de raça jueva, aquest Mardoqueu davant del qual has començat a declinar, no el podràs vèncer, sinó que fracassaràs per complet davant d’ell.”
14 Encara estaven parlant quan van arribar els eunucs del rei per acompanyar-lo, de seguida, al banquet que Ester havia preparat.