ESTER

 5

 

Ester es presenta al rei

1 Tres dies després, Ester es va posar els vestits de gala i va entrar al pati interior del palau, davant l’estatge reial. El rei estava assegut al seu tron dins el palau, de cara a l’entrada.
2 Així que el rei veié la reina Ester enmig del pati, li va caure en gràcia i va estendre cap a ella el ceptre d’or que tenia a la mà. Ester s’hi va acostar i va tocar la punta del ceptre.
3 I el rei li digué: “Què et passa, reina Ester? Què desitges? Fins la meitat del meu regne et serà concedit.” I Ester respongué:
4 “Si al rei li sembla bé, podria venir avui, acompanyat d’Aman, al banquet que li he preparat.”
5 Llavors el rei va ordenar: “Feu venir de seguida Aman, per complir amb la invitació d’Ester.” I el rei, acompanyat d’Aman, va anar al banquet que havia preparat Ester.
6 Mentre bevien vi, el rei va preguntar a Ester: “Què vols demanar, que t’ho concediré? Què desitges? Encara que sigui la meitat del regne, et serà concedit.”
7 Ester va contestar: “Només desitjo i demano això:
8 Que si he trobat gràcia als ulls del rei, i si al rei li sembla bé de concedir-me el que li demano, que demà vingui, acompanyat d’Aman, a un altre banquet que li preparo, i demà compliré el que el rei em demana.”

Aman vol venjar-se de Mardoqueu

9 Aman va sortir aquell dia molt content i satisfet, però quan veié Mardoqueu al portal reial, que no s’alçava ni es movia del seu lloc, es va enfurismar contra ell.
10 No obstant això, es va contenir, però, en arribar a casa, va fer venir els seus amics i Zèreix, la seva muller,
11 i els va parlar de la immensa riquesa que posseïa, de la quantitat de fills que tenia i de com el rei l’havia elevat per damunt de tots els seus dignataris i funcionaris.
12 Després, Aman hi afegí: “A més d’això, la reina Ester només m’ha convidat a mi per acompanyar el rei en un banquet que li ha ofert, i demà també estic convidat per ella al banquet que oferirà al rei.
13 Però tot això no em satisfà gens, mentre hagi de veure el jueu Mardoqueu assegut al portal reial.”
14 Llavors, la seva muller Zèreix i el grup d’amics seus li digueren: “Ordena que preparin una forca alta de cinquanta colzades, i demà matí parla amb el rei perquè hi pengin Mardoqueu; i després podràs anar ben content, amb el rei, al banquet.” La proposta va plaure a Aman, i va manar que preparessin la forca.