ESTER

 2

 

 

Ester és elegida reina

1 Després d’aquests fets, quan el rei Assuer s’havia calmat de la seva ira, es va recordar de Vaixtí, del que ella havia fet i del que havia decretat contra ella.
2 Llavors els servidors del rei que l’aconsellaven li digueren: “Cal que es busquin per al rei algunes noies joves i boniques.
3 I que el rei nomeni delegats en totes les províncies del seu regne, amb la missió d’aplegar totes les noies joves i boniques a l’harem de la ciutadella de Susa, sota la vigilància d’Egai, l’eunuc del rei i guardià de les dones, i que ell els proporcioni el que calgui per a embellir-se;
4 i la noia que més agradi al rei rebrà la dignitat de reina en lloc de Vaixtí.” La proposta fou plaent al rei, i ell ho va fer així.
5 A la ciutadella de Susa vivia un jueu que es deia Mardoqueu, fill de Jaïr i descendent de Ximí i de Quix, de la tribu de Benjamí.
6 Havia estat deportat de Jerusalem amb els captius que van anar a l’exili junt amb Jeconies, el rei de Judà, en la deportació que va fer Nabucodonosor, rei de Babilònia.
7 Mardoqueu havia criat Adassà, és a dir, Ester, filla del seu oncle, perquè era òrfena. La noia era bonica i ben plantada, i quan es va quedar sense pare ni mare, Mardoqueu la va adoptar com a filla seva.
8 Quan es va proclamar l’ordre que el rei havia decretat, moltes noies van ser aplegades al palau reial de la ciutadella de Susa sota la custòdia d’Egai. També Ester fou portada al palau reial, i la van confiar al guardià de les dones.
9 La noia li va agradar força i va trobar gràcia als seus ulls, de manera que li va proporcionar de seguida el que necessitava per a embellir-se i per a la subsistència, i li va assignar set noies escollides del palau reial i la va allotjar amb elles al millor apartament de l’harem.
10 Ester no havia dit res sobre la seva raça ni sobre la seva família, perquè Mardoqueu li havia manat que no ho digués.
11 Cada dia, Mardoqueu es passejava davant del pati de l’harem per saber com es trobava Ester i com la tractaven.
12 A cada noia li tocava el torn de presentar-se davant del rei Assuer al cap de dotze mesos, segons l’estatut de les dones. Els dies de preparació els dedicaven a l’embelliment: durant sis mesos amb oli i mirra, i els altres sis mesos amb ungüents i perfums dels que usen les dones.
13 Quan una noia s’havia de presentar al rei, li donaven tot el que demanava i s’ho podia emportar de l’harem al palau reial.
14 Al vespre s’hi presentava, i l’endemà al matí passava a un segon harem, sota la custòdia de Xaaixgaz, l’eunuc del rei i guardià de les concubines; i no es presentava més al rei, llevat que aquest s’hi complagués i la tornés a cridar pel seu nom.
15 Quan a Ester, filla d’Abihail i cosina de Mardoqueu, que l’havia adoptat com a filla, li va arribar el torn de presentar-se davant el rei, no va demanar res més que allò que li havia indicat Egai, l’eunuc del rei encarregat de les dones. I és que Ester queia en gràcia als ulls de tots els qui la miraven.
16 Ester fou presentada al rei Assuer, al palau reial, el mes desè, que és el mes de tebet, l’any setè del seu regnat.
17 El rei va estimar Ester més que a cap altra noia, i ella va trobar gràcia i favor davant d’ell més que les altres noies; li va posar la diadema reial al cap i la nomenà reina en lloc de Vaixtí.
18 Després va oferir un gran banquet a tots els seus dignataris i funcionaris, el banquet d’honor a Ester, i va concedir uns dies de lleure a les províncies i va repartir obsequis, com correspon a la generositat d’un rei.

Mardoqueu descobreix una conspiració contra el rei

19 Quan es va fer un segon aplec de noies, Mardoqueu seguia ocupant el seu lloc al portal reial.
20 Ester encara no havia dit res sobre la seva raça ni sobre el seu poble, tal com Mardoqueu li havia manat, sinó que seguia complint el que ell li manava, igual com quan estava sota la seva tutela.
21 En aquells dies, mentre Mardoqueu ocupava el seu lloc al portal del rei, Bigtan i Tèreix, dos oficials de la guàrdia reial que guardaven l’entrada del palau, estaven molt descontents i planejaven apoderar-se del rei Assuer.
22 El fet va arribar a coneixement de Mardoqueu, i ell ho va dir a la reina Ester, i Ester ho va comunicar al rei en nom de Mardoqueu.
23 El cas fou investigat, i, en descobrir que era cert, el dos oficials van ser penjats a la forca. Aquest fet va ser escrit al llibre de les cròniques del rei.