ESTER

 10

 

Elogi de Mardoqueu

1 El rei Assuer va imposar un tribut sobre la terra i les illes del mar.
2 I tots els actes de la seva autoritat i poder, i la declaració de la grandesa de Mardoqueu, amb la qual el rei el va engrandir, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Mèdia i Pèrsia?
3 En efecte, el jueu Mardoqueu era el segon, després del rei Assuer, i molt important entre els jueus. A més, era acceptat per la multitud dels seus germans, perquè procurava el benestar del seu poble i intercedia per la pau de tota la seva raça.