ESDRES

 5

 

 

Reconstrucció del temple

1 El profeta Ageu i el profeta Zacaries, fill d’Idó, van profetitzar als jueus de Judà i de Jerusalem, en el nom del Déu d’Israel.
2 Llavors Zorobabel, fill de Xealtiel, i Jeixua, fill de Jossadac, es van alçar i van començar a reedificar el temple de Déu, que és a Jerusalem; i els profetes de Déu eren amb ells donant-los suport.
3 Per aquell temps van venir a trobar-los Tatenai, el governador de la Transeufratina, i Xetar-Boznai amb els seus companys, i els digueren: “Qui us ha donat permís per a edificar aquest temple i per a aixecar aquesta muralla?”
4 A més, van preguntar com es deien aquells homes que construïen l’edifici.
5 Però l’esguard de Déu vetllava pels ancians dels jueus, de manera que no els van obligar a parar les obres mentre esperaven que l’informe arribés a Darius i tornés la resposta per escrit.

Carta al rei Darius

6 Còpia de la carta enviada al rei Darius per Tatenai, governador de la Transeu-fratina, i Xetar-Boznai i els seus companys, els funcionaris d’aquella regió.
7 La carta que li van trametre deia així: “Al rei Darius, que la pau sigui completa!
8 Sàpiga el rei que vam visitar, a la província de Judà, el temple del gran Déu. El construeixen amb grans blocs de pedra i es reforça amb taulons de fusta dins les parets. L’obra es fa curosament i avança molt el seu treball.
9 Hem interrogat als ancians i els hem parlat així: ‘Qui us ha donat permís per a construir aquest temple i per a aixecar aquesta muralla?’
10 També els hem demanat els seus noms, a fi de posar-los en coneixement teu fent una llista dels homes que en són els responsables.
11 I ens han contestat així: Nosaltres som servents del Déu del cel i de la terra; i estem reedificant el temple que molts anys enrere havia edificat i acabat un gran rei d’Israel.
12 Però els nostres avantpassats van provocar la indignació del Déu del cel, i ell els va abandonar a mans del caldeu Nabucodonosor, rei de Babilònia, i aquest va destruir el temple i va deportar la població a Babilònia.
13 Tanmateix, l’any primer de Cir, rei de Babilònia, el mateix rei Cir va donar permís per a reedificar aquest temple de Déu.
14 Fins els objectes d’or i de plata del temple de Déu que Nabucodonosor va requisar del temple de Jerusalem, i que va traslladar al temple de Babilònia, el rei Cir els va fer retirar del temple de Babilònia i els va posar a mans d’un tal Xeixbassar, que ell havia designat com a supervisor,
15 dient-li: Pren aquests objectes i porta’ls al temple de Déu de Jerusalem, i que sigui reconstruït al seu emplaçament.
16 Llavors, aquest Xeixbassar va venir a Jerusalem i va posar els fonaments del temple de Déu, i d’aleshores ençà l’anem construint, però encara no l’hem acabat.
17 Ara, doncs, si al rei li sembla bé, que s’investigui, en el departament del tresor reial que hi ha a Babilònia, si és cert que el rei Cir va donar el permís per a edificar aquest temple de Déu a Jerusalem, i que el rei ens transmeti la seva resolució sobre l’afer.”