ESDRES

 4

 

Els adversaris interrompen les obres

1 Quan els enemics de Judà i de Benjamí van saber que els repatriats reconstruïen el temple per al Senyor, el Déu d’Israel,
2 es van presentar a Zorobabel i als caps de família i els deien: “Deixeu-nos cooperar en la construcció, perquè adorem el mateix Déu que vosaltres i li venim oferint sacrificis des dels temps d’Assarhadon, rei d’Assíria, que ens va portar aquí.”
3 Però Zorobabel, Jeixua i els altres caps de família d’Israel els van contestar: “No és convenient que edifiquem nosaltres i vosaltres plegats el temple per al nostre Déu, sinó que nosaltres sols l’edificarem per al Senyor, el Déu d’Israel, tal com ens ho ha manat Cir, el rei de Pèrsia.”
4 Llavors la gent del país va començar a desanimar el poble de Judà i a intimidar-los perquè deixessin de construir.
5 També van subornar alguns consellers, posant-los contra ells per fer-los fracassar. Això durant el regnat de Cir, rei de Pèrsia, i fins al regnat de Darius.

Denúncies contra Jerusalem

6 I en el principi del regnat d’Assuer van redactar una acusació contra els habitants de Judà i de Jerusalem.
7 Més tard, en temps d’Artaxerxes, rei de Pèrsia, Bixlam, Mitredat, Tabel i la resta dels seus companys van enviar al rei una carta escrita en caràcters i en llenguatge arameu.(*)
8 Després, també el governador Rehum i el secretari Ximxai van dirigir una carta al rei Artaxerxes queixant-se de Jerusalem. Començava dient:
9 “El governador Rehum, el secretari Ximxai i la resta dels seus companys: els jutges, els prefectes, els oficials perses, la gent d’Èrec, de Babilònia i de Susa, és a dir, els elamites,
10 i els altres pobles que el gran i noble Osnapar va deportar i va establir a les ciutats de Samaria i en altres llocs de la Transeufratina.”
11 I seguia, el text de la carta que li van enviar: “Al rei Artaxerxes, els teus servents de la Transeufratina.
12 Sàpiga el rei que els jueus que van pujar del teu cantó cap al nostre, un cop arribats a Jerusalem, han començat a reconstruir aquella ciutat rebel i malvada; intenten edificar les muralles i ja han reforçat els fonaments.
13 Sàpiga, doncs, el rei, que si aquesta ciutat és reconstruïda, i reedificades les seves muralles, ells no pagaran més els tributs, ni els impostos, ni el peatge; i a la fi, serà un perjudici per a l’erari reial.
14 Considerant que nosaltres mengem la sal del palau, no podem permetre el greuge que es fa al rei; per això enviem al rei aquesta denúncia,
15 a fi que s’investigui en el llibre de les memòries dels teus avantpassats, i en aquest llibre hi trobaràs que aquesta és una ciutat rebel i perillosa per als reis i per a les altres províncies, que des de temps antics s’hi han tramat revoltes, i que per aquest motiu fou destruïda.
16 Assegurem al rei que si aquesta ciutat és reconstruïda, i les seves muralles restaurades, ben aviat ja no et quedarà cap territori a la Transeufratina.”

Resposta d’Artaxerxes

17 Llavors el rei va enviar aquesta resposta: “A Rehum, governador, a Ximxai, secretari, i a la resta dels seus companys que resideixen a Samaria i en els altres indrets de la Transeufratina: Salut!
18 La carta que ens heu enviat ha estat traduïda i llegida davant meu,
19 i vaig ordenar que es fes una investigació. I, efectivament, s’ha comprovat que aquesta ciutat, des del temps més remot, s’ha revoltat contra els reis i s’hi han promogut rebel•lions i sedicions.
20 També, que a Jerusalem hi ha hagut reis poderosos que han tingut domini sobre tota la Transeufratina, i que se’ls pagava tributs, impostos i peatge.
21 Ara, doncs, doneu l’ordre d’aturar aquells homes, i que aquesta ciutat no sigui reedificada fins que jo en doni l’ordre.
22 Vetlleu i no sigueu negligents en aquest afer; per què hauria d’augmentar el mal en perjudici dels reis?”
23 Així que la còpia de la carta del rei Artaxerxes fou llegida davant de Rehum, de Ximxai, el secretari, i dels seus companys, van anar directament a Jerusalem, a trobar els jueus, i els van obligar per la força a parar les obres.
24 Així l’obra del temple de Déu, a Jerusalem, va quedar aturada fins a l’any segon del regnat de Darius, rei de Pèrsia.