ESDRES

 1

 

El decret del rei Cir

1 L’any primer de Cir, rei de Pèrsia, perquè s’acomplís el que havia anunciat el Senyor per boca de Jeremies, el Senyor va moure l’esperit de Cir, rei de Pèrsia, a promulgar un decret, que va posar per escrit i va divulgar per tot el seu reialme, en què deia:
2 “Això diu Cir, rei de Pèrsia: Tots els regnes de la terra me’ls ha donat el Senyor, Déu del cel, i ell m’ha encomanat que li edifiqui un temple a Jerusalem, que és al país de Judà.
3 Tothom d’entre vosaltres que pertanyi al seu poble, que el seu Déu l’ajudi, i que pugi a Jerusalem, que és al país de Judà, per edificar el temple del Senyor, el Déu d’Israel, que és el Déu que habita a Jerusalem.
4 I tots els qui hagin quedat en els llocs on han habitat, que la gent de la contrada els ajudi amb plata, or, provisions i bestiar, a més d’ofrenes voluntàries per al temple de Déu que habita a Jerusalem.”
5 Llavors es van alçar els caps de família de Judà i de Benjamí, amb els sacerdots i els levites, tots aquells als quals Déu havia mogut l’esperit perquè pugessin a edificar el temple del Senyor a Jerusalem.
6 I tots els seus veïns els van ajudar amb objectes de plata, or, provisions, bestiar i coses valuoses, a més de tot el que ja era ofert voluntàriament.
7 També el rei Cir va fer treure els objectes del temple del Senyor que Nabucodonosor havia pres de Jerusalem i que havia dipositat al santuari dels seus déus.
8 Cir, rei de Pèrsia, els ho va fer restituir per mitjà del tresorer Mitredat, que després de comptats els va confiar a Xeixbassar, príncep de Judà.
9 I aquest en fou l’inventari: Trenta tassons d’or, mil tassons de plata, vint-i-nou ganivets,
10 trenta copes d’or, quatre-centes deu copes de plata de segona classe i mil utensilis diversos.
11 Tots els objectes d’or i de plata feien un total de cinc mil quatre-cents. Tot això s’ho va endur Xeixbassar quan els deportats van retornar de Babilònia a Jerusalem.