EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 6

 

El gran manament

1 “Aquests són els manaments, els estatuts i les lleis que el Senyor, el vostre Déu, ha ordenat que us ensenyés perquè els practiqueu a la terra que entreu a posseir,
2 a fi que reverenciïs el Senyor, el teu Déu, observant tots els seus estatuts i els seus manaments que jo t’ordeno, tu, el teu fill i el fill del teu fill, tots els dies de la teva vida, i així allarguis els teus dies.
3 Escolta, Israel, i estigues atent a complir-les perquè et vagi bé i esdevinguis nombrós, tal com t’ha promès el Senyor, el Déu dels teus avantpassats, a la terra que regalima llet i mel.
4 Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern, és únic.
5 Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces.
6 I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu cor;
7 les inculcaràs als teus fills, les explicaràs a casa teva, anant pel camí, quan vagis a dormir i quan et llevis.
8 Les lligaràs a la teva mà com un senyal i te les posaràs entre els ulls com un frontal.
9 Les escriuràs sobre els brancals de casa teva i a les teves portes.

Reverenciar Déu i ensenyar-ho als fills

10 Quan el Senyor, el teu Déu, t’haurà introduït a la terra que va jurar als teus pares, Abraham, Isaac i Jacob, que et donaria, ciutats grans i magnífiques que tu no has construït,
11 cases plenes de tota mena de béns que tu no has omplert, cisternes fondes que tu no has excavat, vinyes i oliveres que tu no has plantat, i puguis menjar i atipar-te,
12 tingues compte de no oblidar el Senyor que t’ha tret de la terra d’Egipte, de la casa d’esclavatge.
13 Reverenciaràs el Senyor, el teu Déu, el serviràs i en el seu nom juraràs.
14 No vagis darrere altres déus, les divinitats dels pobles veïns teus;
15 perquè el Senyor, el teu Déu, que habita enmig teu, és un Déu gelós; no sigui que la seva ira s’encengui contra tu i et faci desaparèixer de sobre la superfície de la terra.
16 No temptaràs el Senyor, el teu Déu, com el vas temptar a Massà.
17 Guardeu curosament els manaments del Senyor, el vostre Déu, els seus dictàmens i estatuts que t’ha manat.
18 Faràs el que és just i bo als ulls del Senyor, a fi que tot et vagi bé i puguis entrar a posseir aquella bona terra que el Senyor va jurar de donar als teus avantpassats;
19 i perquè ell expulsi tots els teus enemics de davant teu, tal com el Senyor t’ha promès.
20 Quan algun dia el teu fill et pregunti: Què són els preceptes, els estatuts i les lleis que us va ordenar el Senyor, el nostre Déu?,
21 llavors diràs al teu fill: érem esclaus del faraó a l’Egipte, i el Senyor ens en va treure amb mà forta.
22 El Senyor va obrar senyals i prodigis grans i terribles contra l’Egipte, contra el faraó i contra tota la seva casa, davant dels nostres ulls,
23 però a nosaltres ens va treure d’allí per conduir-nos i donar-nos la terra que va prometre sota jurament als nostres avantpassats.
24 El Senyor ens va manar que complíssim tots aquests estatuts, de reverenciar el Senyor, el nostre Déu, pel bé nostre, tots els dies, a fi que ell ens doni vida, com fins avui.
25 I assolirem justícia mentre procurem complir tots aquests manaments davant el Senyor, el nostre Déu, com ell ens ho té manat.”