EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 25

 

La sentència d’un tribunal

1 “Quan algunes persones tinguin un plet i acudeixin al tribunal a fi que els jutges judiquin, i aquests absolguin el just i condemnin el culpable,
2 si el culpable és mereixedor d’assots, el jutge el farà estendre a terra i davant seu li aplicaran el nombre d’assots que la seva culpa mereixi.
3 Fins a quaranta assots se li podran aplicar, sense excedir d’aquest nombre; no fos cas que, excedint-se en aplicar-li més assots que aquests, el teu germà quedés envilit als teus ulls.

El bou a l’era

4 No posaràs morrió al bou que trilla.

Llei del levirat

5 Si dos germans viuen junts i un d’ells mor sense tenir fills, la muller del difunt no es casarà fora, amb un home estrany; el seu cunyat s’unirà a ella, prenent-la per muller, i complirà amb ella el deure del levirat.
6 Així el primer nascut que ella tingui mantindrà el nom del seu germà difunt, a fi que no sigui esborrat d’Israel el seu nom.
7 Però si l’home no vol prendre la seva cunyada, ella pujarà a trobar els ancians a la porta i els dirà: El meu cunyat refusa de mantenir el nom del seu germà a Israel. No vol complir amb mi el deure del levirat.
8 Llavors els ancians de la ciutat el cridaran i parlaran amb ell, i si ell persisteix dient: No la vull prendre;
9 la seva cunyada s’acostarà a ell, en presència dels ancians, li traurà la sabata del peu, li escopirà a la cara i li dirà: Així s’ha de fer amb l’home que no edifica casa per al seu germà.
10 I, a Israel, li donaran el nom de “casa del descalçat”.

Altres lleis

11 Si dos homes es barallen entre ells, i la dona d’un d’ells s’hi acosta per deslliurar el seu marit de les mans d’aquell qui l’està colpejant, i allargant la mà l’agafa per les parts vergonyoses,
12 li tallaràs la mà, sense cap compassió.

Pes i mesura exactes

13 No portaràs a la bossa dues menes de pesos, una de pes gros i una altra de pes lleuger.
14 No tindràs a casa teva dues mesures, una de sencera i una altra de curta.
15 Has de tenir pes exacte i just, i mesura exacta i justa; cal que ho tinguis, a fi que els teus dies siguin perllongats a la terra que el Senyor, el teu Déu, et dóna,
16 perquè és una abominació per al Senyor, el teu Déu, tot aquell qui fa aquestes coses, tothom qui cometi injustícies.

Ordre de càstig contra Amelec

17 Recorda el que Amelec va fer amb tu en el camí, quan sorties d’Egipte,
18 de com et va sortir a l’encontre en el camí i va atacar la teva reraguarda, a tots els afeblits que es ressagaven, mentre tu estaves cansat i extenuat; i no va tenir pas cap temor de Déu.
19 Per això, quan el Senyor, el teu Déu, et doni repòs de tots els teus enemics dels voltants, a la terra que el Senyor, el teu Déu, et dóna perquè la posseeixis com a heretat, esborraràs la memòria d’Amelec de sota la capa del cel. No ho oblidis pas!