EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 13

 

Sentència contra els adoradors d’altres déus

1 “Si enmig teu apareix un profeta o un visionari que t’anuncia un senyal o un prodigi,
2 i es compleix el senyal o el prodigi que t’ha anunciat, i et diu: Anem a servir uns altres déus que mai no has conegut, i donem-los culte,
3 no facis cas del que diu aquest profeta o aquest visionari; el Senyor, el vostre Déu, us vol provar per saber si estimeu el Senyor, el vostre Déu, amb tot el vostre cor i amb tota la vostra ànima.
4 És al Senyor, el vostre Déu, que heu de seguir, i és a ell que heu de reverenciar, són els seus manaments que heu de guardar, és la seva veu que heu d’escoltar, és a ell que heu de servir i és a ell que heu de ser fidels.
5 I aquell profeta o aquell visionari ha de ser mort, perquè, contra el Senyor, el vostre Déu, que us ha tret d’Egipte i us ha rescatat de la casa d’esclavatge, ha predicat l’apostasia per desviar-te del camí que el Senyor, el teu Déu, ha manat que segueixis. Així extirparàs el mal d’enmig teu.
6 Si el teu germà, fill de la teva mare, o el teu fill o la teva filla, o la muller que conviu amb tu o el teu amic de l’ànima, t’incita en secret i et diu: Anem a servir uns altres déus que tu no coneixes, ni tampoc els teus pares,
7 els déus dels pobles que tens al voltant, tant els que tens a prop com els que tens lluny, de l’un cap a l’altre de la terra,
8 no t’hi avinguis ni l’escoltis; no te’l miris amb tolerància, no el compadeixis ni l’encobreixis,
9 sinó que l’hauràs de matar irremissiblement; la teva mà serà la primera d’alçar-se contra ell per matar-lo, i després la mà de tot el poble.
10 L’apedregaràs fins que mori, per haver intentat apartar-te del Senyor, el teu Déu, que t’ha tret de la terra d’Egipte, de la casa d’esclavatge.
11 Així tot Israel ho sabrà i temerà, i no tornarà mai més a fer una maldat com aquesta enmig teu.
12 Si sents dir que en una de les ciutats que el Senyor, el teu Déu, et dóna perquè hi visquis,
13 han sortit d’entre els teus alguns homes de condició malvada que han desviat els habitants d’aquella ciutat, dient-los: Anem a servir uns altres déus que tu no coneixies,
14 ho consultaràs, ho investigaràs i te n’informaràs bé, i si resulta cert i comprovat que aquella abominació s’ha comès enmig teu,
15 exterminaràs els habitants d’aquella ciutat a cops d’espasa, la consagraràs a l’anatema amb tot el que contingui, fins i tot el seu bestiar faràs passar per l’espasa;
16 amuntegaràs tot el botí al mig de la plaça i cremaràs la ciutat amb tot el seu botí com a ofrena total al Senyor, el teu Déu, i quedarà per sempre més convertida en una ruïna, mai més no serà reedificada.
17 D’aquest anatema no retindràs res per a tu, a fi que el Senyor renunciï al rigor de la seva ira i et concedeixi misericòrdia i, compadint-se de tu, et multipliqui, tal com va jurar als teus avantpassats,
18 sempre que obeeixis la veu del Senyor, el teu Déu, guardant tots els seus manaments que avui et dono i complint amb el que és just als ulls del Senyor, el teu Déu.”