EL CÀNTIC DELS CÀNTICS

 8

 

No desvetlleu el meu amor

Ella

1 Tant de bo fossis tu un germà meu,
criat als pits de la meva mare!
Quan et trobaria pel carrer et podria besar
sense que ningú em critiqués.
2 Podria dur-te a casa de la meva mare,
t’hi faria entrar i tu m’instruiries.
Jo et donaria a beure vi mixturat,
del most de les meves magranes.
3 Em posarà la seva esquerra sota el cap,
i la seva dreta m’abraçarà.

Ell

4 Jo us conjuro, filles de Jerusalem,
que no desperteu ni desvetlleu el meu amor
fins que ella ho vulgui!

                                                                                    CANT SISÈ

L’amor és tan fort com la mort

El cor

5 Qui és aquesta que puja del desert,
recolzada en el seu estimat?

Ell

Sota la pomera jo et vaig despertar,
on la teva mare tingué dolors de part,
on la teva mare et va infantar.

Ella

6 Porta’m gravada sobre el teu cor,
com un segell en el teu braç;
perquè l’amor és tan fort com la mort,
la gelosia, inflexible com el sepulcre,
les seves sagetes, com sagetes de foc,
una autèntica flama divina.

7 La immensitat de les aigües
no pot apagar l’amor;
ni les riuades no podrien ofegar-lo.
Si algú volgués oferir tots els béns de casa seva
a canvi de l’amor,
només rebria menyspreu.

Com qui ha aconseguit la pau

El cor

8 Tenim una germaneta petita
que encara no té pits;
què farem amb la nostra germana,
el dia que vinguin a demanar-la?
9 Si ella és una muralla,
li edificarem al damunt un palau de plata;
si ella és una porta,
la cobrirem amb plaques de cedre.

Ella

10 Jo sóc una muralla,
i els meus pits en són les torres;
per això, als seus ulls he esdevingut
com qui ha aconseguit la pau.

Tu que sojornes als jardins

El cor

11 Salomó tenia una vinya a Baal-Hamon.
Va confiar-la a uns guardians,
i cadascun li pagava pels seus productes
mil sicles de plata.

Ell

12 La meva vinya, que és propietat meva,
la guardo per a mi;
queda’t tu, Salomó, amb els mil sicles,
i dos-cents per als guardians del fruit.
13 Oh, tu, que sojornes als jardins:
els companys esperen la teva veu,
fes-nos-la sentir!

Ella

14 Corre, estimat meu.
sigues com la gasela,
o com el cervatell,
per damunt les muntanyes dels bàlsams!