AMÓS

 9

 

Visió de la caiguda del santuari

1 Vaig veure el Senyor dret vora l’altar,
i deia: “Sacseja el capitell
i que es desplomin els llindars,
trenca’ls sobre el cap de tots ells;
i els que quedin, jo els mataré amb l’espasa.
No s’escaparà cap fugitiu,
ningú aconseguirà salvar-se.
2 Ni que s’obrissin pas fins al país dels morts,
d’allà els trauria la meva mà;
encara que pugessin fins al cel,
d’allà els faria baixar.
3 Ni que s’amaguessin al cim del Carmel,
allà els buscaria i els atraparia;
i si s’amagaven de la meva vista al fons del mar,
allà hi enviaria la serp monstruosa perquè els mossegués.
4 Ni que els enemics se’ls enduguessin captius,
allà enviaria l’espasa perquè els matés;
posaria els meus ulls en ells per al seu mal,
i no pas per al seu bé.”

Doxologia

5 El Senyor, Déu Totpoderós,
és qui toca la terra, que es desfà
i tots els seus habitants fan dol;
la fa créixer tota sencera com el Nil,
i la fa baixar com el riu d’Egipte.
6 El qui va construir al cel les seves cambres
i va establir el firmament sobre el món;
el qui crida les aigües del mar
i les vessa sobre la faç de la terra:
el seu nom és el Senyor Etern.

El judici dels culpables

7 “¿No sou per a mi com la gent d’Etiòpia,
vosaltres, fills d’Israel? –diu el Senyor.
¿No vaig fer pujar jo els fills d’Israel del país d’Egipte,
com els filisteus de Caftor i els sirians de Quir?
8 Mireu, els ulls del Senyor Etern
guaiten el reialme pecador,
i jo l’esborraré de la faç de la terra,
si bé no exterminaré del tot la casa de Jacob
–diu el Senyor.
9 Heus aquí que donaré l’ordre
i faré que la casa d’Israel
sigui garbellada per totes les nacions,
tal com es garbella amb el sedàs,
sense que caigui a terra ni un sol gra.
10 Per l’espasa moriran
tots els pecadors del meu poble,
aquells que diuen:
No ens atraparà ni ens sobrevindrà cap desgràcia.

Restauració futura d’Israel

11 “Aquell dia aixecaré el tabernacle caigut de David. Restauraré les esquerdes i n’aixecaré les ruïnes, el reconstruiré com era abans,
12 a fi que heretin el que queda d’Edom i de totes les nacions sobre les quals s’ha invocat el meu nom –diu el Senyor, i ho complirà.
13 Vénen dies –diu el Senyor– en què el llaurador es tocarà amb el segador, i el trepitjador de raïm amb el sembrador. Les muntanyes destil·laran most, i en regalimaran tots els pujols.
14 Llavors faré retornar els deportats del meu poble d’Israel: reconstruiran les ciutats devastades i les habitaran; plantaran vinyes i en beuran el vi; cultivaran horts i en menjaran el fruit.
15 Jo els plantaré en la seva terra i mai més no seran desarrelats de damunt el país que els vaig donar –diu el Senyor, el teu Déu.”