AMÓS

 8

 

Visió de la cistella de fruita

1 Això és el que em va fer veure Déu, el Senyor: Hi havia una cistella de fruita madura,
2 i em digué:
“Què veus, Amós?”
Vaig respondre: “Una cistella de fruita madura.”
I el Senyor digué:
“Ha madurat la fi del meu poble Israel;
ja no li toleraré res més.
3 En aquell dia els himnes del temple
es convertiran en gemecs –diu el Senyor.
Hi haurà gran quantitat de cadàvers,
llençats en silenci per qualsevol lloc.”

Contra defraudadors i explotadors

4 Escolteu això, vosaltres que exploteu l’indigent i arruïneu els desvalguts de la terra
5 mentre penseu: “¿Quan s’acabarà el mes, per poder vendre el gra, i la setmana, per poder obrir els graners? Escurçarem la mesura i apujarem el preu, i falsejarem el pes de les balances.
6 Podrem comprar gent pobra per pocs diners, i els desvalguts, per un parell de sandàlies; i fins el rebuig del blat podrem vendre.”
7 El Senyor ha jurat per la glòria de Jacob: “No oblidaré mai cap de les vostres obres!”
8 A causa d’això, ¿no ha de tremolar tota la terra?
¿No estaran de dol tots els qui l’habiten?
La terra creixerà tota sencera com el Nil,
s’alçarà i s’abaixarà com el riu d’Egipte.

El dia del judici diví

9 “Succeirà aquell dia –diu el Senyor, l’Etern–,
que faré pondre el sol a ple migdia
i cobriré de tenebres la terra en un dia clar.
10 Canviaré les vostres festes en dol
i tots els vostres càntics en lamentacions;
faré posar cilici entorn de tots els lloms
i que siguin rapats tots els caps.
Causaré un dol com el d’un fill únic,
i la seva fi serà com un dia d’amargor.
11 Vénen dies –diu el Senyor, l’Etern–
en què enviaré fam a la terra,
però no pas fam de pa, ni set d’aigua,
sinó d’escoltar la Paraula del Senyor.
12 Llavors aniran errants de mar a mar,
vagant del nord fins a llevant,
buscant la Paraula del Senyor,
però no la trobaran.
13 En aquell temps defalliran de set
les noies boniques i els joves.
14 Els qui juren pel pecat de Samaria
i diuen: Per vida del teu déu, Dan,
per vida del teu camí, Beerxeba!,
tots cauran, i no s’alçaran mai més!”