AMÓS

 6

 

La destrucció d’Israel

1 Ai dels qui viuen tranquils a Sió,
dels qui viuen refiats a la muntanya de Samaria,
els homes notables de la primera de les nacions,
els qui consulta la casa d’Israel!
2 Passeu a Calné i mireu;
i d’allà aneu a la gran Hamat,
després baixeu a la Gat dels filisteus;
¿Són aquells reialmes millors que aquests?
¿És la seva extensió més gran que la vostra?
3 Vosaltres, que penseu allunyar el dia funest
i feu que s’acosti l’imperi de la violència!
4 Ajaguts als llits de marfil,
ben acomodats sobre els divans,
mengen xais del ramat
i vedells grassos de l’estable.
5 Entonen cançons al so de la flauta
i s’inventen instruments musicals, com David.
6 Beuen el vi en copes grans
i es perfumen amb els més fins ungüents,
i no senten pena pel desastre de Josep.
7 Per això, ara marxaran a la captivitat al davant dels deportats,
i la gatzara d’aquells vividors s’haurà acabat.

La destrucció de Samaria

8 El Senyor Etern ha jurat per ell mateix; el Senyor, Déu Totpoderós, ha dit:
“Jo, que detesto l’altivesa de Jacob
i avorreixo els seus palaus,
lliuraré la ciutat a mans dels enemics,
amb tot el que hi ha a dins.”
9 Llavors, si quedaven deu homes en una casa, també moriran.
10 I quan un parent aixecarà un cadàver per cremar-lo, en treure’n les restes de la casa preguntarà al qui rastregi l’interior: “Has trobat algú més?” I aquell respondrà: “No n’hi ha cap més.” I l’altre li dirà: “No diguis res, perquè el nom del Senyor no s’ha de pronunciar,
11 ja que el Senyor és qui mana, i la casa gran serà feta trossos, i la casa petita, a bocins.”

Falses victòries

12 “¿Poden galopar els cavalls per les roques,
o els bous les poden llaurar?
Per què heu convertit, doncs, el dret en verí
i el fruit de la justícia en absenta?
13 Vosaltres us alegreu en allò que no val res,
quan dieu: “És amb la nostra pròpia força
que hem aconseguit el domini de Carnaim.
14 Doncs, mireu, jo aixecaré una nació contra vosaltres,
casa d’Israel –diu el Senyor, el Déu Totpoderós–
que us oprimirà des de l’entrada de Lebó-Hamat
fins al torrent d’Arabà.”