AMÓS

 2

 

 

Contra Moab

1 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats de Moab, i fins per quatre,
no el dispensaré del seu càstig.
Per haver cremat els ossos del rei d’Edom
fins a calcinar-los,
2 enviaré un foc contra Moab
que devorarà els baluards de Queriot
i Moab morirà enmig de l’aldarull,
enmig de cridòria i tocs de trompetes.
3 Arrancaré de dintre seu el jutge,
i, juntament amb ell,
exterminaré tots els seus prínceps”, diu el Senyor.

                                                                                                Contra Judà

4 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats de Judà, i fins per quatre,
no el dispensaré del càstig.
Per haver menyspreat la llei del Senyor
i no haver guardat els seus preceptes,
esgarriant-se rere les mentides,
les mateixes que els seus avantpassats van seguir,
5 enviaré un foc contra Judà
que consumirà els baluards de Jerusalem.

                                                                                                Contra Israel

6 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats d’Israel, i fins per quatre,
no el dispensaré del càstig.
Per haver venut l’innocent per diners,
i el pobre, per un parell de sandàlies;
7 per haver cobejat fins la pols
que cobreix el cap dels desvalguts;
perquè desvien el camí dels humils,
i jeuen el fill i el pare amb la mateixa noia,
profanant així el meu nom;
8 al costat de qualsevol altar,
s’ajeuen sobre els vestits pignorats,
i al santuari del seu déu
beuen el vi que han requisat,
9 quan jo he exterminat davant d’ells els amorreus,
homes corpulents de l’alçària dels cedres
i forts com les alzines,
i he destruït els seus fruits per dalt,
i les seves arrels, per sota;
10 jo, que us he fet pujar de la terra d’Egipte
i us he conduït pel desert durant quaranta anys,
a fi que posseíssiu el país dels amorreus;
11 i d’entre els vostres fills he promogut profetes,
i d’entre els vostres joves, homes consagrats;
¿no ha estat així, fills d’Israel?, diu el Senyor.
12 Però vosaltres obligueu els consagrats a beure vi,
i commineu els profetes dient-los: ‘No profetitzeu!’
13 Doncs, mireu: jo faré cruixir el terra sota els vostres peus,
com cruix el carro carregat de garbes;
14 llavors, l’home àgil no podrà fugir,
i al forçut no li valdrà la força,
ni el valent no salvarà la vida,
15 ni l’expert arquer no podrà resistir,
ni podrà escapar el lleuger de cames,
ni el qui munta a cavall no podrà salvar la vida,
16 i el més esforçat d’entre els herois
fugirà desarmat aquell dia”, diu el Senyor.