AGEU

 1

 

Primer discurs: exhortació a construir el temple

1 El segon any del regnat de Darius, el primer dia del mes sisè, fou dirigida la paraula del Senyor, per mitjà del profeta Ageu, a Zorobabel, fill de Xealtiel, governador de Judà, i a Jeixua, fill de Jossadac, el gran sacerdot, i els digué:
2 “Així parla el Senyor Totpoderós: Aquest poble diu que no ha arribat encara el moment, que no és el temps de reedificar el temple del Senyor.”
3 Per això ha vingut la paraula del Senyor per mitjà del profeta Ageu, que digué:
4 “¿És que per a vosaltres és temps de viure en mansions sumptuoses, mentre la meva casa roman enrunada?
5 Ara, doncs, el Senyor Totpoderós diu això: Reflexioneu sobre el vostre comportament!
6 Sembreu molt i colliu poc; mengeu i no quedeu tips; beveu i no quedeu satisfets; us abrigueu i no us escalfeu; i el sou del jornaler cau en una bossa foradada.”
7 Així parla el Senyor Totpoderós: “Reflexioneu sobre el vostre comportament!
8 Pugeu a la muntanya, porteu fusta i reedifiqueu el temple perquè jo m’hi complagui i hi sigui honorat, diu el Senyor.
9 Esperàveu abundor, i heu collit poca cosa; ho heu portat a casa, però jo ho he esventat. Per què? –diu el Senyor Totpoderós–. Perquè la meva casa és una ruïna, mentre que cadascun de vosaltres es preocupa només de la seva pròpia casa.
10 Per això, per la vostra culpa, el cel estronca la rosada i la terra nega el seu fruit.
11 Jo he cridat la sequera sobre la terra i sobre les muntanyes, sobre el blat i sobre el most, sobre l’oli i sobre tot el que produeix la terra, sobre les persones i sobre el bestiar, i sobre totes les labors artesanes.”
12 Zorobabel, fill de Xealtiel, i Jeixua, fill de Jossadac, el gran sacerdot, i tota la resta del poble, van obeir la veu del Senyor, el seu Déu, gràcies a la paraula d’Ageu, el profeta, segons l’havia tramesa el Senyor, el seu Déu; i el poble va reverenciar el Senyor.
13 Llavors Ageu, missatger del Senyor, en funció d’enviat d’ell, va parlar al poble així: “Jo estic amb vosaltres, ha dit el Senyor.”
14 I el Senyor va despertar l’esperit de Zorobabel, fill de Xealtiel, governador de Judà, i l’esperit de Jeixua, fill de Jossadac, el gran sacerdot, i l’esperit de tot el poble, i vingueren per començar l’obra del temple del Senyor Totpoderós, el seu Déu,
15 quan era el dia vint-i-quatre del mes sisè, del segon any del regnat de Darius.