SEGON LLIBRE DE

SAMUEL

 6

 

Trasllat de l’Arca

1 David va tornar a reunir els millors homes d’Israel: uns trenta mil.
2 Amb tot el poble que l’acompanyava, es va posar en marxa i es va dirigir a Baalé de Judà, per transportar d’allà l’Arca de Déu que porta el nom del Senyor de l’Univers, que té el seu tron sobre els querubins.
3 Van carregar l’Arca de Déu en un carro nou i la van portar a casa d’Abinadab, que es troba a la collada. Uzà i Ahió, fills d’Abinadab, conduïen el carro nou,
4 que havien agafat de la casa que Abinadab tenia a la collada, junt amb l’Arca de Déu; i Ahió anava davant de l’Arca.
5 David i tota la casa d’Israel anaven dansant davant el Senyor, amb tota mena d’instruments de fusta de xiprer, amb cítares, arpes, timbals, sistres i platerets.
6 Quan arribaven a l’era de Nacon, Uzà va acostar la mà a l’Arca de Déu per aguantar-la, perquè els bous la feien trontollar.
7 Llavors el Senyor es va indignar contra Uzà i el va castigar per la seva temeritat deixant-lo mort allà mateix, al costat de l’Arca.
8 A David li va saber tant de greu que el Senyor hagués castigat Uzà que va anomenar aquell lloc Peres-Uzà (Bretxa d’Uzà), com es diu encara avui.
9 Aquell dia, David va agafar por del Senyor i va pensar: “Com puc endur-me a casa l’Arca de Déu?”
10 I va renunciar de portar l’Arca de Déu a casa seva, a la ciutat de David, i va fer que la portessin a casa d’Obed-Edom, que era de Gat.
11 L’Arca del Senyor va estar a la casa d’Obed-Edom, de Gat, tres mesos, i el Senyor va beneir Obed i tota la seva família.
12 Van avisar David, dient-li: “El Senyor ha beneït la casa d’Obed-Edom i tot el que té gràcies a l’Arca de Déu.” Llavors David va fer que pugessin l’Arca de Déu de la casa d’Obed-Edom a la ciutat de David, amb gran alegria.
13 Quan els qui portaven l’Arca havien fet sis passes, van sacrificar un bou i un moltó gras.
14 David anava dansant amb totes les forces davant el Senyor, vestit només amb un efod de lli.
15 D’aquesta manera, David i tota la casa d’Israel conduïen l’Arca del Senyor amb aclamacions i tocs de trompeta.
16 Quan l’Arca del Senyor entrava a la ciutat de David, Mical, la filla de Saül, va guaitar des d’una finestra i veié com el rei David saltava i ballava davant del Senyor, i va sentir un profund menyspreu per ell.
17 Van portar l’Arca del Senyor i la van instal·lar al seu lloc, enmig del Tabernacle que havia preparat David. Després, David va oferir holocaustos i sacrificis pacífics davant el Senyor.
18 En acabar d’oferir els holocaustos i els sacrificis pacífics, David va beneir el poble en nom del Senyor Totpoderós.
19 Tot seguit, va repartir a tot el poble, a tota la multitud d’Israel, tant als homes com a les dones, a cada un una coca de pa, un tall de carn i una coca de panses. Després tota la gent es va retirar, cadascú a casa seva.
20 David també es va retirar a casa seva per donar-los la benedicció. Llavors, Mical, la filla de Saül, va sortir a rebre David i li digué: “Quin honor ha assolit el rei d’Israel avui, descobrint-se a la vista de les criades dels seus servidors, igual com es descobreix un desvergonyit qualsevol!”
21 Però David respongué a Mical: “Ho he fet davant el Senyor, que em va preferir a mi abans que al teu pare i la seva casa, i em va constituir cap del poble d’Israel, el poble del Senyor. En presència del Senyor, encara dansaré més,
22 i m’humiliaré més, si cal, i em faré menyspreable als teus ulls; quant a les criades que dius, per elles seré honorat.”
23 I Mical, la filla de Saül, va morir sense haver tingut cap fill.