SEGON LLIBRE DELS

REIS

 22

 

Regnat de Josies a Judà

1 Josies tenia l’edat de vuit anys quan va començar a regnar, i va regnar trenta-un anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Jedidà, filla d’Adaià, de Boscat.
2 Es va comportar rectament davant els ulls del Senyor, i en tot va seguir el camí de David, el seu avantpassat, sense desviar-se’n ni a dreta ni a esquerra.

Descoberta del llibre de la Llei

3 Succeí que, l’any divuit del regnat de Josies, el rei va enviar el secretari Xafan, fill d’Assalià, fill de Meixul·lam, al temple del Senyor amb aquest encàrrec:
4 “Vés a trobar Hilquià, el gran sacerdot, i que faci el recompte del diner que ha ingressat al temple del Senyor, aquell que els servidors de la porta hagin recaptat del poble,
5 i que el donin als contramestres encarregats de les obres del temple del Senyor, perquè el distribueixin als qui efectuen les obres del temple del Senyor reparant els desperfectes de l’edifici:
6 fusters, constructors i paletes; i per a comprar fustes i pedres de talla per a reparar el temple.
7 Però que no els demanin comptes del diner que els donen, perquè ells actuen amb honradesa.”
8 Llavors el gran sacerdot Hilquià digué al secretari Xafan: “He trobat un llibre de la Llei al temple del Senyor.” I Hilquià va donar el llibre a Xafan, que el va llegir.
9 Llavors el secretari Xafan va anar a trobar el rei i li va explicar el cas: “Els teus servidors han recollit el diner que hi havia al temple i l’han donat als contramestres encarregats de les obres del temple del Senyor.”
10 Tot seguit, el secretari Xafan li comunicà la nova: “El sacerdot Hilquià m’ha donat un llibre.” I Xafan el va llegir davant del rei.
11 Quan el rei va sentir les paraules del llibre de la Llei, es va esquinçar els vestits.

Consulta a la profetessa Huldà

12 Després va donar ordres al sacerdot Hilquià, a Ahicam, fill de Xafan, a Acbor, fill de Micaià, a Xafan, el secretari, i a Assaià, servidor reial, dient-los:
13 “Aneu, consulteu el Senyor per mi, pel poble i per tot Judà, referent al que diu aquest llibre que s’ha trobat. Perquè la còlera del Senyor que s’ha encès contra nosaltres és molt forta, ja que els nostres avantpassats no van escoltar les paraules d’aquest llibre per posar en pràctica tot el que ens era prescrit.”
14 El sacerdot Hilquià, Ahicam, Acbor, Xafan i Assaià van parlar amb la profetessa Huldà, muller de Xal·lum, fill de Ticvà, fill d’Harhàs, cap del vestuari, que vivia a Jerusalem, al segon barri.
15 Ella els va dir: “Això respon el Senyor, el Déu d’Israel: Digueu a l’home que us ha fet venir a mi:
16 Això diu el Senyor: Heus aquí que faré venir la desgràcia sobre aquest lloc i els seus habitants, totes les sentències del llibre que acaba de llegir el rei de Judà.
17 Perquè m’han rebutjat i han cremat encens a déus forasters, han provocat la meva indignació amb totes les obres de les seves mans. Per això s’ha encès la meva còlera contra aquest lloc i no s’apagarà.
18 Però, al rei de Judà, que us ha enviat a consultar el Senyor, li parlareu així: Això diu el Senyor, el Déu d’Israel, referent a les paraules que has sentit:
19 Ja que el teu cor s’ha commogut i t’has humiliat davant el Senyor quan has sentit el que jo he pronunciat contra aquest lloc i els seus habitants, que es convertiran en desolació i maledicció, i ja que has esquinçat els teus vestits i has plorat davant meu, jo també t’he escoltat, diu el Senyor.
20 Per això jo et reuniré amb els teus avantpassats; seràs recollit al teu sepulcre en pau, i els teus ulls no veuran el mal que jo faré venir sobre aquest lloc.” I ells van dur aquesta resposta al rei.