SEGON LLIBRE DELS

REIS

 16

 

Regnat d’Acaz a Judà

1 L’any disset de Pècah, fill de Remaliahu, va començar a regnar Acaz, fill de Jotam, rei de Judà.
2 Acaz tenia l’edat de vint anys quan va començar a regnar, i va regnar setze anys a Jerusalem. No es va comportar rectament als ulls del Senyor, el seu Déu, com el seu avantpassat David,
3 sinó que va seguir la conducta dels reis d’Israel; i a més, va fer passar el seu fill pel foc, seguint les abominacions dels pobles que el Senyor va expulsar davant els fills d’Israel.
4 També va fer sacrificis i va cremar encens als llocs alts, dalt dels turons i sota de tot arbre frondós.
5 Llavors Ressín, rei de Síria, i Pècah, fill de Remaliahu, rei d’Israel, van pujar contra Jerusalem per fer la guerra i van assetjar-la, però no la pogueren prendre.
6 Aquell temps, Ressín, rei de Síria, reconquerí Elat per a Síria; va expulsar els jueus d’Elat, i els sirians van ocupar-la i hi han viscut fins avui.
7 Acaz va enviar missatgers a Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, a dir-li: “Sóc el teu vassall i fill teu. Puja i salva’m de les mans del rei de Síria i de les mans del rei d’Israel, que s’han alçat contra mi.”
8 I Acaz, prenent la plata i l’or que hi havia al temple del Senyor i als tresors del palau reial, ho va enviar, com a present, al rei d’Assíria.
9 El rei d’Assíria el va escoltar, va pujar contra Damasc, la va conquerir i va deportar els seus habitants a Quir, i va matar Ressín.
10 Llavors Acaz va anar a Damasc per rebre Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria; i quan veié l’altar de Damasc, el rei Acaz va enviar-ne al sacerdot Urià un plànol i les seves mides, d’acord amb la seva estructura.
11 I el sacerdot Urià va construir un altar d’acord amb tot allò que el rei Acaz li havia enviat des de Damasc. Urià va acabar l’altar abans que el rei Acaz tornés de Damasc.
12 Quan el rei va tornar de Damasc, va inspeccionar l’altar, s’hi va acostar, i, pujant-hi,
13 va cremar el seu holocaust i la seva ofrena vegetal, va vessar la seva libació i va ruixar la sang de les seves ofrenes pacífiques sobre aquell altar.
14 I l’altar de bronze que estava davant del Senyor, a la part davantera del temple, el va treure d’entre l’altar nou i el temple del Senyor, i el va col·locar al costat del nou altar, mirant cap al nord.
15 Després, el rei Acaz va ordenar al sacerdot Urià: “Sobre l’altar gran, faràs cremar l’holocaust del matí i l’oblació de la tarda, els holocaustos del rei i les seves ofrenes vegetals, els holocaustos de tota la gent de la terra i les seves ofrenes vegetals i les seves libacions; i també hi vessaràs la sang dels holocaustos i la sang dels sacrificis, però l’altar de bronze serà per a les meves consultes.”
16 I el sacerdot Urià va complir tot el que el rei Acaz li va manar.
17 El rei Acaz va arrancar els plafons de les peanyes i va treure les piques del damunt, va baixar el «Mar» de bronze del damunt dels toros de bronze que l’aguantaven, i el va assentar sobre un paviment de pedres.
18 I, en atenció al rei d’Assíria, va fer treure del temple del Senyor el pòrtic del dissabte, que hi havien construït, i l’entrada reial exterior.
19 La resta de la història d’Acaz, i tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
20 Acaz va dormir amb els seus avantpassats i va ser enterrat amb els seus antecessors a la ciutat de David. Al seu lloc va regnar el seu fill Ezequies.