SEGON LLIBRE DELS

REIS

 10

 

Extermini de la família d’Acab

1 Acab tenia setanta fills a Samaria, i Jehú va escriure unes cartes i les va trametre a Samaria, als principals de Jizreel, als ancians i als tutors dels fills d’Acab. Deien:
2 “Quan us arribi aquesta carta, ja que teniu amb vosaltres els fills del vostre amo, i atès que disposeu de carros, cavalls i d’una ciutat fortificada, i d’armament,
3 escolliu aquell qui sigui el millor i el més capacitat d’entre els fills del vostre amo, i poseu-lo sobre el tron del seu pare i lluiteu per defensar la família del vostre amo.”
4 Però ells, plens de por, van comentar: “Si dos reis no han pogut resistir davant d’ell, com podrem resistir nosaltres?”
5 Llavors el majordom del palau, el governador de la ciutat, els ancians i els tutors van fer dir a Jehú: “Ens fem súbdits teus, i complirem tot el que ens manis. No volem proclamar ningú com a rei. Fes el que et sembli millor.”
6 Ell, llavors, va tornar a escriure una altra carta en què deia: “Si sou dels meus i voleu obeir la meva veu, preneu els caps dels fills del vostre amo i demà, en aquesta hora, veniu a veure’m a Jizreel.” Els fills del rei, tots setanta, estaven amb els principals de la ciutat, que eren els encarregats d’educar-los.
7 Quan els va arribar la carta, van agafar els fills del rei, els van degollar tots setanta, van posar els caps en unes cistelles i els van enviar a Jizreel.
8 Quan va arribar l’emissari, van avisar Jehú i li digueren: “Han portat els caps dels fills del rei.” Ell va contestar: “Deixeu-los en dues piles a l’entrada de la porta de la ciutat, fins al matí.”
9 L’endemà al matí va sortir i digué a tot el poble: “Vosaltres sou justos. És veritat que jo he conspirat contra el meu sobirà i l’he mort, però, a tots aquests, qui els ha mort?
10 Reconegueu, ara, que res d’allò que el Senyor ha parlat contra la família d’Acab no caurà en terra, perquè el Se-nyor ha complert allò que va anunciar per mitjà del seu servent Elies.”
11 I Jehú va matar tots els qui havien quedat de la família d’Acab a Jizreel, tots els seus principals, els seus familiars i els seus sacerdots, sense deixar-ne cap supervivent.
12 Després es va alçar i va marxar cap a Samaria. Pel camí, en arribar a Betéqued dels Pastors,
13 Jehú es va trobar amb els parents d’Ahazià, rei de Judà, i els preguntà: “Qui sou vosaltres?” Ells van contestar: “Nosaltres som parents d’Ahazià, i hem baixat per saludar els fills del rei i els fills de la reina mare.”
14 Llavors ell va ordenar: “Agafeu-los vius!” Els van agafar vius i els van degollar prop de la cisterna de Betéqued, en nombre de quaranta-dos homes, i no en va deixar ni un.
15 Va marxar d’allà i va trobar Jehonadab, fill de Recab, que sortia a rebre’l. El va saludar i li preguntà: “El teu cor és lleial a mi com ho és el meu cor envers el teu?” I Jehonadab respongué: “Sí que ho és.” I Jehú digué: “Si ho és, dóna'm la mà.” Li va donar la mà i Jehú el va fer pujar al carro amb ell.
16 I li digué: “Vine amb mi i veuràs el meu zel pel Senyor.” Així, doncs, el va portar en el seu carro,
17 i quan va arribar a Samaria va matar tots els que havien quedat de la família d’Acab, fins a exterminar-la, d’acord amb la paraula que el Senyor havia anunciat a Elies.

Jehú elimina el culte de Baal

18 Després, Jehú va reunir tot el poble i els digué: “Acab va donar poc culte a Baal; Jehú el reverenciarà molt més.
19 Ara, doncs, convoqueu-me tots els profetes de Baal, tots els seus adoradors; i que no en falti cap, perquè preparo un gran sacrifici a Baal. Aquell qui hi falti, no quedarà viu.” Però Jehú obrava amb astúcia a fi d’exterminar tots els adoradors de Baal.
20 Per això Jehú va ordenar: “Proclameu una festa solemne a Baal.” I la van convocar.
21 Jehú va enviar missatgers per tot Israel, i tots els adoradors de Baal hi van acudir, sense que en faltés cap. Es van concentrar al temple de Baal, que es va omplir de gom a gom.
22 Llavors Jehú digué a l’encarregat del vestuari: “Treu túniques per a tots els adoradors de Baal.” I ell les hi portà.
23 Jehú va entrar acompanyat de Jehonadab, fill de Recab, al temple de Baal, i digué als adoradors de Baal: “Busqueu i mireu bé que no hi hagi aquí entre vosaltres cap adorador del Senyor Etern, sinó només adoradors de Baal.”
24 I quan ells van entrar per oferir els sacrificis i els holocaustos, Jehú va apostar a fora vuitanta homes i els digué: “Qui deixi escapar un sol home d’aquells que he posat a les vostres mans ho pagarà amb la seva vida .”
25 Així que van acabar de preparar l’holocaust, Jehú digué als de la seva guàrdia reial i als comandants: “Entreu i mateu-los! Que no se n’escapi ni un.” Els van matar tots a fil d’espasa, i els de la guàrdia reial i els comandants els van llençar a fora. Després van anar fins al santuari del temple de Baal,
26 i en van treure les estàtues i les van cremar.
27 També van destruir l’altar de Baal, van enderrocar el seu temple i el van destinar a femer, com encara és avui.

El regnat de Jehú

28 Així Jehú va extirpar d’Israel el culte a Baal.
29 Amb tot, Jehú no es va apartar dels pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel, amb els vedells d’or de Betel i de Dan.
30 Llavors el Senyor digué a Jehú: “Ja que has obrat bé fent allò que és correcte als meus ulls, i has executat amb la família d’Acab tot el que jo tenia en el meu cor, els teus fills s’asseuran al tron d’Israel fins a la quarta generació.”
31 Però Jehú no es va preocupar de seguir fidelment la llei del Senyor, Déu d’Israel; no es va apartar dels pecats que Joroboam havia fet cometre a Israel.
32 En aquella època, el Senyor va començar a escurçar el territori d’Israel, ja que Hazael els va atacar en totes les comarques israelites,
33 des del Jordà cap a llevant, tot el territori de Galaad, de Gad, de Rubèn i de Manassès, des d’Aroer, vora el torrent d’Arnon, tot Galaad i tot Basan.
34 La resta de la història de Jehú, tot el que va fer i totes les seves proeses, ¿no és escrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
35 Per fi Jehú va dormir amb els seus avantpassats, i el van enterrar a Samaria. I Joahaz, el seu fill, va regnar en lloc d’ell.
36 El temps que Jehú va regnar sobre Israel a Samaria fou de vint-i-vuit anys.