SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 9

 

Salomó i la reina de Saba

1 Quan la reina de Saba es va assabentar de la fama de Salomó, va anar a Jerusalem per provar-lo amb preguntes difícils. Vingué amb un seguici molt nombrós, amb camells carregats d’espècies, or en abundància i pedres precioses; i quan es va presentar a Salomó, li va exposar tot el que duia al cor.
2 Salomó va donar resposta satisfactòria a totes les seves preguntes, sense que cap qüestió quedés sense resoldre.
3 Quan la reina de Saba veié la saviesa de Salomó, el palau que havia edificat,
4 els menjars de la seva taula, les habitacions dels seus dignataris, la dignitat i la distinció dels seus criats i dels seus copers i la roba que vestien, i els holocaustos que oferia al temple del Senyor, va quedar admirada;
5 i digué al rei: “Tot el que he sentit a la meva terra sobre els teus fets i sobre la teva saviesa és exacte.
6 Jo no he cregut el que es deia fins que he vingut i ho he vist amb els meus propis ulls, i trobo que no se m’havia contat ni tan sols la meitat de la grandesa de la teva saviesa; tu superes la fama que jo havia sentit.
7 Feliços els teus homes, feliços aquests servidors que estan sempre davant teu i escolten la teva saviesa!
8 Beneït sigui el Senyor, el teu Déu, que s’ha complagut en tu i t’ha posat sobre el seu tron com a monarca del Senyor, el teu Déu! Per l’amor que el teu Déu té per Israel, per afermar-lo per sempre, t’ha fet rei sobre ells perquè governis amb rectitud i justícia!”
9 Ella va obsequiar el rei amb cent vint talents d’or, gran quantitat d’espècies aromàtiques i pedres precioses. Mai més no van arribar tantes espècies aromàtiques com les que va regalar la reina de Saba al rei Salomó.
10 Els servents d’Hiram i els servents de Salomó que transportaven l’or d’Ofir duien també fusta de sàndal i pedres precioses.
11 I el rei, amb les fustes de sàndal, va fabricar una balustrada per al temple del Senyor i per al palau reial, i arpes i cítares per als cantors. Mai no se s’havia vist una fusta com aquella en el país de Judà.
12 El rei Salomó va regalar a la reina de Saba tot allò que ella desitjava i li va demanar, que era més del que ella havia dut al rei. Després la reina se’n tornà al seu país amb el seu seguici.

Riquesa i fama de Salomó

13 El pes de l’or que cada any arribava al rei Salomó era de sis-cents seixanta-sis talents,
14 sense comptar el que aportaven els mercaders i els negociants. També tots els reis d’Aràbia i els governadors dels països veïns li portaven or i plata.
15 El rei Salomó també va fer dos-cents escuts grans d’or batut, que pesaven sis-cents sicles cadascun;
16 i tres-cents escuts petits d’or batut, que pesaven tres-cents sicles cadascun. El rei els va posar a la casa del Bosc del Líban.
17 El rei també va fer un gran tron d’ivori que va recobrir d’or fi.
18 El tron tenia sis grades i un escambell d’or fixat al tron; a cada banda del setial hi havia braçaleres, amb dos lleons drets al costat de cada una.
19 Hi havia dotze lleons drets sobre les sis grades, a banda i banda. Mai no s’havia fet res de semblant en cap reialme.
20 Totes les copes del rei Salomó eren d’or, i tota la vaixella de la casa del Bosc del Líban era d’or fi. En temps de Salomó, la plata no era gens estimada.
21 El rei tenia vaixells que anaven a Tarsis amb els servidors d’Hiram, i un cop cada tres anys solien tornar de Tarsis portant or, plata, ivori, mones i paons.
22 El rei Salomó va ser el més gran de tots els reis de la terra, en riquesa i saviesa.
23 Tots els reis de la terra pretenien una audiència amb ell per escoltar la saviesa que Déu havia posat en el seu cor;
24 i cadascun li duia el seu present: objectes de plata i d’or, vestits, armes, perfums, cavalls i mules. Així any rere any.
25 Salomó tenia quatre mil estables per als cavalls i carros de guerra, i dotze mil genets, que va distribuir entre les ciutats dels carros i prop del rei, a Jerusalem.
26 I era sobirà sobre tots els reis que hi havia des del riu Eufrates fins al país dels filisteus i fins a la frontera d’Egipte.
27 El rei va fer que a Jerusalem la plata fos tant abundant com les pedres, i la fusta de cedre tan abundant com els sicòmors que hi ha a la Xefelà.
28 Els cavalls de Salomó eren importats d’Egipte i de molts altres països.

Mort de Salomó

29 La resta dels fets de Salomó, des dels primers fins als darrers, ¿no són descrits en la Història del profeta Natan, en les Profecies d’Ahià, el silonita, i en les Visions del vident Jedó contra Jeroboam, fill de Nebat?
30 Salomó va regnar a Jerusalem quaranta anys sobre tot Israel,
31 s’adormí amb els seus avantpassats i fou sepultat a la ciutat de David, el seu pare; i en lloc d’ell va regnar el seu fill Roboam.