SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 28

 

Regnat d’Acaz a Judà

1 Acaz tenia vint anys quan començà a regnar, i va regnar setze anys a Jerusalem. No es va comportar rectament als ulls del Senyor, com el seu avantpassat David,
2 sinó que va seguir la conducta dels reis d’Israel; i, a més, va fer imatges de fosa per als Baals.
3 Va cremar encens a la Vall de Benhinnom i va sacrificar els seus propis fills en el foc, seguint les abominacions dels pobles que el Senyor havia expulsat de davant dels fills d’Israel.
4 També va fer sacrificis i va cremar encens als llocs alts, dalt dels turons i sota tot arbre frondós.
5 Per això el Senyor, el seu Déu, el va deixar a les mans del rei dels siris, que el van derrotar i li van capturar un gran nombre de presoners que se’n van endur a Damasc. També va ser deixat a mans del rei d’Israel, que li va causar una gran desfeta.
6 Pècah, fill de Remaliahu, va matar en un sol dia cent vint mil homes de Judà, tots ells guerrers valents, perquè havien abandonat el Senyor, el Déu dels seus avantpassats.
7 Zicrí, un heroi d’Efraïm, va matar Maasseiahu, fill del rei, i també Azricam, intendent del palau, i Elcanà, que era el segon després del rei.
8 I els israelites van fer dos-cents mil captius entre els seus propis germans, entre dones, nois i noies. També els van prendre un gran botí i se’l van endur a Samaria.
9 Allí hi havia un profeta del Senyor que es deia Obed. Aquest va sortir a l’encontre de l’exèrcit que arribava a Samaria i els digué: “El Senyor, el Déu dels vostres avantpassats, estava indignat contra els de Judà, i per això els ha deixat a les vostres mans; però vosaltres els heu matat amb una ferocitat que ha arribat fins al cel.
10 I ara us proposeu sotmetre els fills de Judà i de Jerusalem com a esclaus i esclaves vostres. ¿No és veritat que això us converteix també en culpables davant el Senyor, el vostre Déu?
11 Ara, doncs, escolteu-me, i torneu els presoners que heu capturat entre els vostres germans, a fi que la ira del Senyor no s’encengui contra vosaltres.”
12 Llavors alguns dels homes principals d’Efraïm, Azariahu, fill de Jehohanan, Berequiahu, fill de Meixil·lemot, Jehizquiahu, fill de Xal·lum, i Amassà, fill d’Hadlai, es van encarar amb els qui venien de la guerra
13 i els van dir: “No porteu aquí aquests presoners, perquè això seria un pecat contra el Senyor per part nostra. El que vosaltres us proposeu només agreujaria els nostres pecats i les nostres culpes; ja és prou gran el nostre delicte, i la còlera ardent del Senyor ja plana damunt Israel.”
14 Llavors els soldats van deixar anar els presoners i el botí davant els dirigents i tota la gent congregada.
15 Uns homes designats nominalment es van alçar, es van fer càrrec dels presoners i, d’entre el botí, van treure vestits per als qui anaven nus. Els van vestir i els van calçar, els van donar menjar i beure, els van curar amb oli, i van muntar tots els debilitats en ases i els van conduir a Jericó, la ciutat de les palmeres, ben a la vora dels seus germans; i ells van tornar a Samaria.

Intervenció del rei d’Assíria

16 En aquell temps, el rei Acaz va demanar ajut als reis d’Assíria,
17 perquè els edomites l’havien atacat de nou i havien fet estralls a Judà i s’havien endut captius.
18 També els filisteus havien fet incursions contra les poblacions de la Plana i del Sud de Judà i s’havien apoderat de Betxèmeix, Aialon, Guederot, així com també de Socó, Timnà i Guimzó, totes amb els seus ravals, i s’hi havien instal·lat.
19 El Senyor havia humiliat Judà per culpa d’Acaz, rei d’Israel, que havia portat la disbauxa a Judà i havia estat infidel al Senyor.
20 Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, en comptes d’ajudar-lo vingué contra ell i el va assetjar.
21 Tot i que Acaz havia espoliat el temple del Senyor i el palau reial, juntament amb les cases dels prínceps, per donar-ho al rei d’Assíria, aquest no el va ajudar.
22 Fins i tot durant el temps que l’assetjaven va continuar pecant contra el Senyor; així era el rei Acaz!
23 Va oferir sacrificis als déus de Damasc, que l’havien derrotat, perquè pensava: “Ja que els déus dels reis de Síria els ajuden a ells, jo els oferiré sacrificis perquè m’ajudin també a mi.” Però van ser la causa de la seva ruïna i de la de tot Israel.
24 Acaz va reunir tots els objectes del temple de Déu i els va trossejar, va tancar les portes del temple del Senyor i es va erigir altars en tots els racons de Jerusalem.
25 I en totes les ciutats de Judà va construir llocs alts per oferir encens als déus estrangers, i va provocar la ira del Senyor, el Déu dels seus avantpassats.

Mort d’Acaz

26 Pel que fa a la resta dels seus fets i totes les seves obres, des de les primeres fins a les darreres, ja són escrites en el Llibre dels Reis de Judà i d’Israel.
27 Acaz s’adormí amb els seus avantpassats i el van enterrar a la ciutat de Jerusalem, però no el van posar en els sepulcres dels reis d’Israel. I Ezequies, el seu fill, va regnar en lloc d’ell.