SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 22

 

Regnat d’Ahazià a Judà

1 En lloc d’ell, els habitants de Jerusalem van proclamar rei Ahazià, el seu fill petit, perquè a tots els més grans els havia mort la guerrilla que, amb els àrabs, havia assaltat el campament. I així esdevingué rei Ahazià, fill de Joram, rei de Judà.
2 Ahazià tenia vint-i-dos anys quan va començar a regnar, i va regnar un any a Jerusalem. La seva mare es deia Atalia, descendent d’Omrí.
3 Ell també va seguir els camins de la casa d’Acab, perquè la seva mateixa mare li feia de consellera per a actuar impiament.
4 Va fer, doncs, allò que és dolent als ulls del Senyor, com la casa d’Acab, perquè, després de la mort del seu pare, aquests li van fer de consellers, per a desgràcia d’ell.
5 També va ser per consell seu que va anar amb Jehoram, fill d’Acab, rei d’Israel, a la guerra contra Hazael, rei de Síria, a Ramot-Galaad. Allà els siris van ferir Jehoram,
6 i ell se’n tornà a Jizreel per fer-se curar les ferides que li havien fet a Ramot, quan lluitava contra Hazael, rei de Síria. Llavors Ahazià, fill de Joram, rei de Judà, va baixar a Jizreel per visitar Jehoram, que estava ferit.

Jehú mata Ahazià

7 Va ser cosa de Déu, aquesta visita a Jehoram, a fi que trobés allà la seva ruïna, perquè així que va arribar-hi va sortir, junt amb Jehoram, contra Jehú, fill de Nimxí, que el Senyor havia escollit per exterminar la casa d’Acab.
8 I succeí que, mentre Jehú executava la sentència contra la casa d’Acab, va trobar els prínceps de Judà amb els fills dels germans d’Ahazià, que estaven al seu servei, i els va matar.
9 Després va buscar Ahazià i el van agafar, tot i que s’havia amagat a Samaria, i el portaren davant de Jehú i el van matar. Però li van donar sepultura, perquè deien: “Era fill de Josafat, que va servir el Senyor de tot cor.” I no va quedar ningú de la casa d’Ahazià que fos capaç de regnar.

El crim d’Atalia

10 Quan Atalia, la mare d’Ahazià, veié que el seu fill era mort, es va alçar i va exterminar tota la descendència reial de la casa de Judà.
11 Però Jehoixabat, filla del rei, prengué Joaix, fill d’Ahazià, traient-lo d’amagat d’entre els altres fills del rei que anaven a matar, i el va ocultar, junt amb la seva dida, a la cambra dels llits. Així Jehoixabat, filla del rei Joram, muller del sacerdot Jehoiadà i germana d’Ahazià, el va amagar de la vista d’Atalia i no el van poder matar.
12 Va estar amagat amb ells, dins el temple del Senyor, durant sis anys, mentre Atalia regnava al país.