SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 19

 

El profeta Jehú increpa Josafat

1 Quan Josafat, rei de Judà, tornava en pau a casa seva, a Jerusalem,
2 va sortir a trobar-lo el vident Jehú, fill d’Hananí, i digué al rei Josafat: “¿Tens dret d’ajudar el malvat i estimar els qui odien el Senyor? A causa d’això, el Se-nyor està indignat contra tu.
3 No obstant, s’han trobat en tu algunes coses bones, com ara que has eliminat del país els troncs sagrats i has disposat el teu cor a buscar Déu.”

Administració de Josafat

4 Josafat residia a Jerusalem, però va tornar a visitar el seu poble, des de Beerxeba fins a la serralada d’Efraïm, i els va fer retornar al Senyor, el Déu dels seus avantpassats.
5 Va instituir jutges en el país, en totes les ciutats fortificades de Judà, en cada una de les ciutats.
6 Als jutges, els advertí: “Aneu amb compte amb el que feu; perquè no jutjareu pas en nom d’un home, sinó en nom del Senyor, que serà amb vosaltres quan administrareu justícia.
7 Ara, doncs, tingueu damunt vostre el temor del Senyor; mireu bé el que feu, perquè en el Senyor, el nostre Déu, no hi ha maldat, ni preferències personals, ni acceptació de suborns.”
8 Josafat també va posar a Jerusalem alguns dels levites i dels sacerdots, amb els caps de família d’Israel, per als judicis del Senyor i per als plets dels residents a Jerusalem.
9 I els va donar aquestes instruccions: “Actuareu sota el temor del Senyor, amb equitat i amb un cor recte.
10 En qualsevol litigi que vingui davant vostre de part dels vostres germans que habiten a les seves ciutats, en qüestions d’homicidi, en qüestions de llei i manaments, estatuts i decrets, els heu d’amonestar a fi que no es facin culpables davant del Senyor i la seva ira no recaigui contra vosaltres i contra els vostres germans. Actueu així i no us fareu culpables.
11 Mireu, el gran sacerdot Amariahu us presidirà en tots els afers del Senyor; i Zebadiahu, fill d’Ixmael, príncep de la casa de Judà, en tots els afers del rei. També tindreu al vostre costat els magistrats levites. Tingueu coratge i actueu, i que el Senyor sigui amb els honestos!”