SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 14

 

Regnat d’Asà a Judà

1 Quan Abies s’adormí amb els seus avantpassats, el van en-terrar a la ciutat de David, i Asà, el seu fill, va regnar en lloc d’ell. Sota el seu regnat, el país estigué tranquil durant deu anys.
2 Asà va actuar bé i correctament als ulls del Senyor, el seu Déu.
3 Va suprimir els altars dels cultes estrangers i els llocs alts, i va destruir les columnes sagrades i va tallar els troncs sagrats.
4 Va decretar que Judà busqués el Senyor, el Déu dels seus avantpassats, i que observés la llei i els preceptes.
5 També va suprimir, de totes les ciutats de Judà, els llocs alts i les imatges del sol; i el reialme es mantingué tranquil durant el seu regnat.
6 Va edificar ciutats fortificades a Judà, ja que hi havia pau al país; i en aquells anys no hi hagué cap guerra contra ell, perquè el Senyor li havia concedit repòs.
7 Per això ell digué a Judà: “Edifiquem aquestes ciutats i envoltem-les amb muralles, torres i portes amb forrellats, ja que podem disposar del país perquè hem buscat el Senyor, el nostre Déu. Per haver-lo buscat, ell ens ha concedit el repòs tot al voltant.” Es van posar, doncs, a edificar, i ho van aconseguir amb èxit.
8 Asà tenia un exèrcit de tres-cents mil homes de Judà, que portaven escut i llança, i de dos-cents vuitanta mil de Benjamí, que portaven escuts i tiraven amb arc. Tots ells eren guerrers valents.

Zèrah ataca Judà

9 Zèrah, el cuixita, va marxar contra ells amb un exèrcit d’un milió d’homes i amb tres-cents carros de guerra, i va arribar fins a Mareixà.
10 Asà va sortir al seu encontre i es van posar en ordre de batalla a la vall de Sefata, prop de Mareixà.
11 Llavors Asà va invocar el Senyor, el seu Déu, i digué: “Oh Senyor!, tu no tens cap dificultat a ajudar el qui és poderós o el qui és mancat de força; ajuda’ns, Senyor, Déu nostre, perquè confiem en tu, i és en nom teu que sortim contra aquesta multitud. Senyor, tu ets el nostre Déu; no deixis que un simple mortal triomfi contra tu.”
12 Llavors el Senyor va derrotar els cuixites davant d’Asà i de Judà, i els cuixites van fugir.
13 Asà i la gent que era amb ell els van perseguir fins a Guerar; i van caure tants cuixites que ja no es van refer mai més, perquè van ser destrossats davant del Senyor i del seu exèrcit. I el botí que van aconseguir va ser abundantíssim.
14 Van batre també totes les ciutats del voltant de Guerar, perquè el terror del Senyor s’havia apoderat de totes elles; i van saquejar totes les ciutats, ja que dintre seu hi havia un gran botí.
15 També van batre els petits poblats dels ramaders i van prendre un gran nombre de bestiar, una bona quantitat d’ovelles i camells. Després se’n tornaren a Jerusalem.