SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 11

 

Regnat de Roboam a Judà

1 Quan Roboam va arribar a Jerusalem, va reunir la casa de Judà i de Benjamí, cent vuitanta mil guerrers escollits, per lluitar contra Israel i restituir el regne.
2 Però la paraula del Senyor fou dirigida a Xemaià, home de Déu, en aquest termes:
3 “Digues això a Roboam, fill de Salomó, rei de Judà, i a tots els israelites que són a Judà i a Benjamí:
4 Això ha dit el Senyor: No pugeu ni lluiteu contra els vostres germans. Torneu-vos-en cadascú a casa seva, que sóc jo qui ha disposat tot això.” I ells, obeint la paraula del Senyor, van desistir de marxar contra Jeroboam.
5 Roboam es va instal·lar a Jerusalem i va construir fortificacions en algunes ciutats de Judà.
6 Va fortificar Betlem, Etam, Tecoa,
7 Betsur, Socó, Adul·lam,
8 Gat, Mareixà, Zif,
9 Adoraim, Laquix, Azecà,
10 Sorà, Aialon i Hebron, places fortes de Judà i de Benjamí.
11 També va reforçar les fortaleses i va instal·lar-hi comandants i magatzems de queviures, d’oli i de vi.
12 Va proveir d’escuts i llances cadascuna de les ciutats i les va reforçar extraordinàriament. D’aquesta manera tenia a favor seu Judà i Benjamí.
13 També els sacerdots i els levites de tot Israel van venir de tots els indrets del país per unir-se a ell,
14 ja que el levites hagueren d’abandonar els seus pasturatges i les seves possessiones per refugiar-se a Judà i a Jerusalem, quan Jeroboam i els seus fills els van destituir en l’exercici de les seves funcions sacerdotals del culte al Senyor
15 per establir els seus propis sacerdots per als llocs alts, per al culte als dimonis i als vedells que s’havia fabricat.
16 Darrere d’ells també va venir a Jerusalem gent de totes les tribus d’Israel, tots els qui estaven disposats a buscar de tot cor el Senyor, el Déu d’Israel, per oferir sacrificis al Senyor, el Déu dels seus avantpassats.
17 Així van reforçar el regne de Judà i van donar força a Roboam, fill de Salomó, durant tres anys, ja que van ser tres els anys que van seguir l’exemple de David i de Salomó.

La família de Roboam

18 Roboam prengué per muller Mahalat, filla de Jerimot, fill de David i d’Abihail, que era filla d’Eliab, fill de Jessè.
19 Mahalat li va infantar: Jeuix, Xemarià i Zàham.
20 També prengué Maacà, filla d’Absalom, i ella li va infantar: Abies, Atai, Zizà i Xelomit.
21 Roboam estimava Maacà, filla d’Absalom, més que totes les seves mullers i concubines; perquè va tenir divuit mullers i seixanta concubines, i va engendrar vint-i-vuit fills i seixanta filles.
22 I Roboam va designar Abies per cap i príncep dels seus germans, perquè volia fer-lo rei.
23 A tal fi, tingué la precaució de repartir tots els seus altres fills per totes les contrades de Judà i de Benjamí, a totes les ciutats fortificades; els va proveir d’una gran quantitat de queviures i els va procurar moltes mullers.