SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 1

 

Salomó demana saviesa

1 Salomó, fill de David, es va afermar en el seu reialme, i el Senyor, el seu Déu, era amb ell i el va engrandir extraordinàriament.
2 Salomó va parlar a tot Israel: als comandants de milers i de centenars, als jutges i a tots els prínceps de tot Israel, caps de família.
3 Després, Salomó, acompanyat de tota l’assemblea, va anar al lloc alt que hi havia a Gabaon, perquè allà hi havia el tabernacle de la reunió de Déu que Moisès, servent del Senyor, havia construït al desert.
4 Quant a l’arca de Déu, David l’havia traslladada des de Quiriat-Jearim al lloc que li havia preparat, perquè li havia muntat un tabernacle a Jerusalem.
5 Però l’altar de bronze que havia fet Bessalel, fill d’Urí, fill d’Hur, era allí davant el tabernacle del Senyor. Salomó i l’assemblea van anar-hi a consultar el Senyor.
6 Salomó va pujar davant el Senyor, a l’altar de bronze que era prop del tabernacle de reunió, i va oferir-hi mil holocaustos.
7 Aquella mateixa nit, Déu s’aparegué a Salomó i li digué: “Demana el que vols que et doni.”
8 Salomó respongué a Déu: “Tu has tingut una gran benevolència amb el meu pare David, i a mi m’has fet rei en lloc d’ell.
9 Ara, Senyor Déu, que es compleixi la promesa que tu has fet a David, el meu pare, ja que m’has constituït rei sobre un poble tan nombrós com la pols de la terra.
10 Dóna’m saviesa i enteniment perquè sàpiga conduir-me davant d’aquest poble; sinó, qui seria capaç de jutjar aquest poble tan nombrós?”
11 El Senyor respongué a Salomó: “Ja que és això el que el teu cor vol, i no has demanat riqueses, ni possessions, ni honors, ni la mort dels teus enemics, ni tampoc no has demanat llarga vida, sinó que has demanat, per a tu, saviesa i enteniment per a jutjar el meu poble, sobre el qual t’he fet rei,
12 la saviesa i l’enteniment et són concedits; i a més et donaré riqueses, possessions i honors com no han tingut els reis anteriors a tu ni tindran cap dels que vindran després de tu.”
13 Tot seguit, Salomó, des del tabernacle de reunió, en el lloc alt de Gabaon, va tornar a Jerusalem i regnà sobre Israel.

Riquesa i poder de Salomó

14 Salomó va reunir carros i cavalls. Va arribar a tenir mil quatre-cents carros i dotze mil genets, que va distribuir entre les ciutats dels carros i prop del rei, a Jerusalem.
15 I el rei va fer que, a Jerusalem, la plata i l’or fossin tan abundants com les pedres. També va fer que la fusta de cedre fos tan abundant com els sicòmors que hi ha a la Xefelà.
16 Els cavalls que tenia Salomó provenien d’Egipte i de Quevé, perquè els comerciants del rei els compraven a Quevé al comptat.
17 Un carro procedent d’Egipte s’exportava per sis-cents sicles de plata, i un cavall, per cent cinquanta. Per mitjà seu, també eren adquirits pels reis dels hitites i pels reis de Síria.