PRIMER LLIBRE DE

SAMUEL

 7

 

1 La gent de Quiriat-Jearim va baixar, van endur-se l’Arca del Senyor i la van posar a casa d’Abinadab, que era dalt del turó, i van consagrar el seu fill Eleazar perquè la custodiés.

Samuel, darrer jutge d’Israel

2 Va passar molt de temps, uns vint anys, des del dia que l’Arca va ser dipositada a Quiriat-Jearim, i tota la casa d’Israel buscava amb ànsia el Senyor.
3 Llavors Samuel va dir a tota la casa d’Israel: “Si us convertiu al Senyor amb tot el vostre cor, si aparteu d’entre vosaltres els déus estrangers i les astartes, i dirigiu els vostres cors vers ell i només serviu el Senyor, ell us salvarà de la mà dels filisteus.”
4 Els fills d’Israel van rebutjar els baals i les astartes i van servir només el Senyor.
5 Samuel ordenà: “Que tot Israel es congregui a Mispà, i jo pregaré al Senyor per vosaltres.”
6 Es van congregar, doncs, a Mispà, van pouar aigua i la van vessar davant el Senyor. Aquell dia van dejunar, i deien: “Hem pecat contra el Senyor!” Així Samuel va començar a jutjar els fills d’Israel a Mispà.
7 Però quan els filisteus van saber que els fills d’Israel s’havien congregat a Mispà, els prínceps dels filisteus van pujar contra Israel. En assabentar-se’n, els israelites van agafar por dels filisteus,
8 i van demanar a Samuel: “No paris de suplicar al Senyor, el nostre Déu, a favor nostre, perquè ens salvi del poder dels filisteus.”
9 Llavors Samuel prengué un anyell de llet i el va oferir sencer en holocaust al Senyor, i va clamar al Senyor a favor d’Israel, i el Senyor el va escoltar.
10 Mentre Samuel oferia l’holocaust, els filisteus van presentar-se per combatre contra Israel, però el Senyor va fer tronar aquell dia furiosament sobre els filisteus, els va desbaratar i foren derrotats davant d’Israel.
11 Els israelites van sortir de Mispà, van perseguir els filisteus i els van anar atacant fins més avall de Betcar.
12 Allà, Samuel va agafar una pedra i la va erigir entre Mispà i Xen i l’anomenà Eben-Èzer, perquè deia: “Fins aquí ens ha ajudat el Senyor.”
13 Així van ser humiliats els filisteus, i no van tornar més a envair el territori d’Israel. I la mà del Senyor es mantingué contra els filisteus mentre Samuel visqué.
14 I foren restituïdes a Israel totes les poblacions que els filisteus els havien pres, des d’Ecron fins a Gat. Així va alliberar Israel el seu territori del poder dels filisteus. I també hi hagué pau entre Israel i els amorreus.
15 Samuel va ser jutge d’Israel tota la seva vida;
16 i any rere any passava per Betel, Guilgal i Mispà jutjant Israel en tots aquests llocs.
17 Després tornava a Ramà, on tenia la seva casa, i allà jutjava Israel. Allà mateix va edificar un altar al Senyor.