PRIMER LLIBRE DE

SAMUEL

 13

 

Revolta de Saül contra els filisteus

1 Saül era major d’edat quan va començar a regnar. I, quan feia dos anys que regnava sobre Israel,
2 es va triar tres mil homes d’Israel, dels quals dos mil eren amb Saül a Micmàs i a la muntanya de Betel, i mil amb Jonatan a Guibà de Benjamí. La resta del poble, l’envià cadascú a casa seva.
3 Jonatan va aniquilar la guarnició dels filisteus que hi havia a Gueba i els filisteus se n’assabentaren. Llavors Saül va fer tocar el corn per tot el país, dient: “Que ho sentin els hebreus.”
4 I tot Israel va sentir aquest avís: “Saül ha aniquilat la guarnició dels filisteus i, a més, Israel ha esdevingut odiós als filisteus.” Llavors el poble es va aplegar al costat de Saül, a Guilgal.
5 Els filisteus també es van aplegar, per combatre contra Israel, en nombre de tres mil carros, sis mil genets i una tropa tant nombrosa com la sorra que hi ha a la platja. Van pujar i van acampar a Micmàs, a l’orient de Betaven.
6 Quan els israelites es van veure en perill, perquè estaven envoltats, es van amagar a les coves, als forats, entre les roques, a les cavernes i a les cisternes.
7 Alguns hebreus van travessar els guals del Jordà, cap al país de Gad i de Galaad. Saül encara era a Guilgal amb tota la tropa, que el seguia esporuguida.
8 Saül va esperar els set dies de terme que havia fixat Samuel, però Samuel no apareixia per Guilgal i la gent que estava amb ell va començar a dispersar-se.

Saül reprovat pel Senyor

9 Llavors Saül digué: “Porteu-me l’holocaust i els sacrificis pacífics”, i ell mateix va oferir l’holocaust.
10 Així que va acabar d’oferir l’holocaust va arribar Samuel, i Saül va sortir a rebre’l i a saludar-lo.
11 Samuel va preguntar: “Què has fet?” I Saül va contestar: “Quan he vist que la gent del meu costat es dispersava i tu no venies en el termini fixat, i que els filisteus estaven concentrats a Micmàs,
12 he pensat: Ara baixaran els filisteus per atacar-me, a Guilgal, sense haver implorat jo el favor del Senyor. Per això m’he decidit a oferir l’holocaust.”
13 Samuel va replicar a Saül: “Has fet un disbarat. Si haguessis observat les ordres que el Senyor, el teu Déu, t’havia donat, el Senyor hauria afermat per sempre el teu regnat sobre Israel;
14 però ara el teu regnat no s’aguantarà. El Senyor s’ha triat un home segons el seu cor i l’ha constituït príncep del seu poble, perquè tu no has guardat el que t’havia manat el Senyor.”
15 Després, Samuel es va alçar i va seguir el viatge des de Guilgal a Guibà de Benjamí. Saül va passar revista a la tropa que quedava amb ell, que eren un sis-cents homes.
16 Saül, el seu fill Jonatan i la tropa que quedava amb ell s’estaven a Gueba de Benjamí, mentre que els filisteus havien acampat a Micmàs.
17 Del campament dels filisteus, van sortir les forces de pillatge en tres grups: l’un es va dirigir pel camí d’Ofrà cap a la regió de Xual;
18 l’un altre emprengué el camí de Bethoron, mentre l’últim grup es dirigia, pel camí de la frontera, que domina la vall de Seboïm, cap al desert.
19 En tot el país d’Israel no es podia trobar cap manyà, perquè els filisteus deien: “Que el hebreus no puguin fabricar ni espases ni llances.”
20 Així tots els israelites havien de recórrer als filisteus per fer-se esmolar les relles, les aixades, les destrals o els pics.
21 Per a esmolar les relles o les aixades, els cobraven dos terços de sicle, i un terç de sicle per a esmolar les destrals o redreçar les agullades.
22 Per això, el dia de la batalla, no hi havia ningú de la tropa que acompanyava Saül i Jonatan que anés armat amb espasa o llança; només Saül i Jonatan en tenien.
23 Mentrestant, un destacament dels filisteus havia avançat fins al pas de Micmàs.