PRIMER LLIBRE DELS

REIS

 5

 

Preparació de la construcció del temple

1 Hiram, rei de Tir, va enviar els seus servidors a Salomó així que va saber que l’havien ungit com a rei en lloc del seu pare, perquè Hiram havia estat sempre amic de David.
2 I Salomó li envià aquest missatge:
3 “Tu ja saps que el meu pare no va poder edificar el temple al nom del Senyor, el seu Déu, per causa de les guerres que per totes bandes van promoure els seus enemics, fins que el Senyor els hi posà sota les plantes dels peus.
4 Però ara el Senyor, el meu Déu, m’ha concedit repòs per tots costats; no hi ha enemics ni cap adversitat.
5 Per això he decidit construir un temple al nom del Senyor, el meu Déu, tal com el Senyor va dir al meu pare David: ‘El teu fill, que jo posaré al teu lloc en el tron, ell edificarà un temple al meu nom.’
6 Ara, doncs, ordena que tallin per a mi cedres del Líban; els meus servents estaran amb els teus i jo et pagaré pels teus servents el salari que tu estipulis, perquè, com tu saps, entre nosaltres no hi ha ningú que sàpiga tallar troncs com els sidonis.”
7 Quan Hiram va sentir les paraules de Salomó va tenir una gran alegria, i digué: “Beneït sigui avui el Senyor, que ha donat a David un fill savi sobre aquest poble tan nombrós!”
8 Llavors Hiram va enviar aquest missatge a Salomó: “He escoltat l’ambaixada que m’has tramès. Pel que fa als troncs de cedre i d’avet, jo compliré tot el que desitges.
9 Els meus servents els baixaran des del Líban fins al mar; jo en formaré rais que vagin per mar fins al lloc que tu em diguis, allà seran deslligats i te’ls enduràs. Tu, a canvi, compliràs el meu desig subministrant queviures al meu palau.”
10 Així, Hiram subministrava a Salomó troncs de cedre i d’avet, tants com en volia;
11 mentre que Salomó proveïa a Hiram vint mil càrregues de blat i vint càrregues d’oli verge, per al manteniment del seu palau. Això és el que Salomó pagava a Hiram cada any.
12 El Senyor va concedir saviesa a Salomó, tal com li havia promès. A més, hi hagué pau entre Hiram i Salomó, pactant ambdós una aliança.
13 El rei Salomó ordenà una lleva entre tot Israel. Fou una lleva de trenta mil homes,
14 i els envià al Líban per torns de deu mil cada mes; passaven un mes al Líban i dos mesos a casa. Adoram era l’encarregat de la lleva.
15 A més, Salomó tenia setanta mil traginers i vuitanta mil picapedrers a les muntanyes,
16 a part dels encarregats, els capatassos de Salomó que dirigien les obres, que eren tres mil tres-cents; aquests eren els qui manaven la gent que treballava a les obres.
17 El rei va ordenar que arranquessin roques grosses, pedres escollides, per a fer els fonaments del temple amb pedres tallades.
18 Van ser treballades pels mestres de Salomó i els mestres d’Hiram, amb gent de Guebal. Així es van treballar la fusta i les pedres per a la construcció del temple.