PRIMER LLIBRE DELS

REIS

 14

 

Profecia d’Ahià contra Jeroboam

1 En aquell temps es va posar malalt Abià, fill de Jeroboam,
2 i Jeroboam digué a la seva muller: “Alça’t i disfressa’t, perquè no sàpiguen que ets la muller de Jeroboam, i vés a Siló. Allí hi ha el profeta Ahià, aquell qui em va predir que jo seria rei d’aquest poble.
3 Pren deu pans, coques i un pot de mel, i vés a trobar-lo. Ell et dirà què li esdevindrà al nen.”
4 La muller de Jeroboam ho va fer així. Es va alçar, s’encaminà cap a Siló i va arribar a casa d’Ahià. Aquest ja no hi veia; a causa de la seva edat avançada, se li havia entelat la vista.
5 Però el Senyor havia dit a Ahià: “Mira, la muller de Jeroboam ve a consultar-te sobre el seu fill, que està malalt. Li diràs tal i tal cosa, perquè fingirà que és una altra.”
6 Així que Ahià va sentir el frec dels seus passos, quan ella just arribava a la porta, digué: “Entra, muller de Jeroboam. Per què fingeixes que ets una altra? Jo tinc un missatge dur per a tu.
7 Vés i digues a Jeroboam: Això diu el Senyor, Déu d’Israel: Jo t’he alçat d’entre el poble i t’he posat per príncep sobre el meu poble d’Israel,
8 arrancant el reialme de la casa de David per donar-te’l a tu, i, en canvi tu no t’has comportat com el teu pare David, que va guardar els meus manaments i em va seguir de tot cor per fer només allò que és recte als meus ulls,
9 sinó que has actuat pitjor que tots els teus predecessors i has arribat a fer-te déus estranys i imatges de fosa que em provoquen l’enuig, i a mi te m’has girat d’esquena;
10 per això faré caure la desgràcia sobre la casa de Jeroboam i en destruiré tots els mascles, lliures o esclaus, a Israel; i escombraré la posteritat de la casa de Jeroboam com s’escombren els fems, fins que no en quedarà res.
11 Aquells de Jeroboam que morin a la ciutat seran devorats pels gossos, i aquells que morin al camp seran menjats per les aus de rapinya, perquè el Senyor ho ha dit.
12 Tu, doncs, alça’t i vés-te’n a casa, i així que els teus peus entrin a la ciutat, el noi morirà.
13 Tot Israel el planyerà i serà sepultat, perquè dels de Jeroboam, només aquest serà sepultat, ja que en aquest ha estat trobada alguna cosa de bo envers el Senyor, Déu d’Israel, dins la casa de Jeroboam.
14 El Senyor promourà un rei sobre Israel que exterminarà la casa de Jeroboam al seu dia.
15 D’ara endavant el Senyor assotarà Israel com el corrent del riu assota les canyes, i arrancarà Israel d’aquesta terra fèrtil que va donar als seus avantpassats i els escamparà més enllà del riu Eufrates, perquè han erigit columnes sagrades que provoquen l’enuig del Senyor.
16 I abandonarà Israel per culpa dels pecats de Jeroboam, dels que ha comès ell i dels que ha fet cometre a Israel.”
17 La muller de Jeroboam es va alçar, va marxar i va arribar a Tirsà. Quan ella trepitjava el llindar de la casa, el noi moria.
18 El van sepultar i tot Israel el va plànyer, segons la paraula que el Senyor havia dit per mitjà del seu servent, el profeta Ahià.
19 Els altres fets de Jeroboam, les guerres que va fer i com va regnar, ja són descrits al llibre de les cròniques dels reis d’Israel.
20 El temps que Jeroboam va regnar fou de vint-i-dos anys. Després va dormir amb els seus avantpassats i en lloc seu va regnar el seu fill Nadab.

Regnat de Roboam a Judà

21 Roboam, fill de Salomó, era rei de Judà. Tenia quaranta-un anys quan va començar a regnar, i va regnar disset anys a Jerusalem, la ciutat que el Senyor havia escollit d’entre totes les tribus d’Israel per posar-hi el seu nom. La seva mare es deia Naamà, i era ammonita.
22 El comportament de Judà era dolent als ulls del Senyor, i amb els pecats que cometien el van engelosí molt més del que ho havien fet els seus avantpassats.
23 Perquè ells també es van construir llocs alts, amb esteles i columnes sagrades per tots els turons i sota tots els arbres frondosos.
24 Fins i tot hi hagué per tot el país prostitució sagrada masculina. Van cometre totes les abominacions dels pobles que el Senyor havia expulsat de davant els fills d’Israel.
25 L’any cinquè del rei Roboam, Xixac, rei d’Egipte, va pujar contra Jerusalem.
26 Prengué els tresors del temple del Senyor i els tresors del palau reial; ho prengué tot, fins els escuts d’or que Salomó havia fet.
27 Per a substituir-los, el rei Roboam va fer escuts de bronze i els va confiar a la custòdia de la guàrdia reial que vigilava l’entrada del palau del rei.
28 Quan el rei entrava al temple del Senyor, la guàrdia els portava; i després els tornaven a dur a la cambra de la guàrdia.
29 La resta de la història de Roboam, amb tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
30 Entre Roboam i Jeroboam, hi hagué una guerra contínua.
31 Roboam va dormir amb els seus avantpassats i fou enterrat amb ells a la ciutat de David. La seva mare es deia Naamà, i era ammonita. I en lloc d’ell va regnar el seu fill Abies.