PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 20

 

Joab conquista Rabà

1 Succeí que al cap d’un any, a l’època que els reis acostumen a sortir de campanya, Joab, al front de les tropes, va devastar el país dels ammonites i arribà fins a Rabà. Mentre David s’estava a Jerusalem, Joab va atacar Rabà i la va arrasar.
2 David va prendre del cap del seu rei la corona, i va trobar que pesava un talent d’or. Era ornada amb una pedra preciosa, i la van posar al cap de David. A la ciutat, es va apoderar d’un botí molt considerable.
3 Va fer sortir la gent que hi havia i els va condemnar a les serradores, als pics de ferro i a les destrals. El mateix va fer amb totes les ciutats dels ammonites. Tot seguit, David, amb tot el poble, se’n tornà a Jerusalem.

Victòria sobre els filisteus

4 Després d’això, encara hi hagué una altra batalla contra els filisteus a Guèzer. En aquesta, Sibecai, l’huixatita, va matar Sipai, de la raça dels gegants de Rafà, i els filisteus van ser sotmesos.
5 Hi hagué una batalla més contra els filisteus, i Elhanan, fill de Jaïr, va matar Lahmí, germà de Goliat, el de Gat. El pal de la seva llança era com un plegador de teixidor.
6 En una altra batalla que hi hagué a Gat, hi havia un home de gran alçada que tenia sis dits a cada mà i sis dits a cada peu, en total vint-i-quatre; i també era descendent dels gegants de Rafà.
7 Quan va desafiar Israel, Jehonatan, fill de Ximà, germà de David, el va matar.
8 Aquests eren descendents dels gegants de Rafà de Gat, i tots van caure a mans de David i els seus servidors.