CARTA ALS

ROMANS

10

1 Germans, l'anhel del meu cor i la meva súplica a Déu per ell és que se salvin.
2 Jo puc assegurar en honor seu que tenen passió per Déu, però una passió mal entesa,
3 perquè desconeixen la justícia que ve de Déu, i procurant agençar-se la pròpia, no s'han sotmès a la justícia que ve de Déu.
4 Ja que la fi de la Llei és el Crist, a fi que pugui ser justificat tothom qui cregui.

Creure que Déu ressuscità Jesucrist

5 En efecte, referent a la justícia que ve de la Llei, Moisès ens va dir: "L'home que la compleixi hi trobarà la vida."
6 En canvi, la justícia que ve per la fe s'expressa així: "No et preguntis dintre teu: Qui podrà pujar al cel?", que és tant com voler fer baixar el Crist.
7 O bé: "Qui davallarà a l'abisme?", que és tant com voler fer ressorgir el Crist de la mort.
8 Què més diu? "Tens la paraula al teu costat, la tens als llavis i la tens al cor",
i es refereix a la paraula de la fe que prediquem:
9 Si els teus llavis confessen que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu el ressuscità d'entre els morts, et salvaràs.
10 Perquè amb el cor es creu per obtenir la justificació, i amb el llavis es confessa per obtenir la salvació.
11 L'Escriptura diu taxativament: "Tothom qui creu en ell no s'haurà d'avergonyir."
12 No hi ha cap diferència entre jueu o grec, ja que un mateix és el Senyor de tots, magnànim amb tots els qui l'invoquen;
13 perquè "tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat."

No tots han acceptat l'evangeli

14 Ara bé, com podran invocar-lo, si no hi han cregut? I com creuran en ell, si no n'han sentit parlar? I com en sentiran parlar, si no se'l predica?
15 I qui predicarà, si no hi ha enviats? Segons diu l'Escriptura: "Que en són de bonics els peus dels qui duen l'anunci de bones noves."
16 Però no tots han acceptat l'evangeli. Ja ho diu Isaïes: "Senyor, qui ha cregut el nostre missatge?"
17 Això vol dir que la fe ve de parar esment, i parar esment a través de la paraula de Crist.
18 Però jo em pregunto: ¿És que no n'han sentit parlar mai? I tant que sí!
"La seva crida ha abastat tota la terra,
i el seu pregó, fins als límits del món."
19 ¿Podria ser, em dic, que Israel no se n'hagi assabentat? Primer, Moisès ja diu:
"Jo us faré enveja amb un poble que no és poble,
i us irritaré amb una nació estúpida."
20 Després, Isaïes va més enllà i diu:
"M'han trobat els qui no em buscaven,
m'he presentat als qui no em demanaven."
21 En canvi, a Israel li diu: "He tingut tots els dies les mans esteses vers un poble incrèdul i provocador."