EVANGELI SEGONS

MATEU  

9

El paralític en una llitera
(Mc 2,1-12 Lc 5,17-26)

1 Llavors Jesús pujà en una barca, va passar a l'altra riba i va anar a la seva ciutat.
2 Allà li van portar un paralític ajaçat en una llitera. Jesús, veient la fe que tenien, digué al paralític: "Confia, fill: els teus pecats et són perdonats."
3 Uns mestres de la Llei es deien dintre seu: "Aquest blasfema."
4 Jesús, que sabia el que pensaven, els va dir: "Per què malicieu dintre vostre?
5 Què és més fàcil, dir: Et són perdonats els pecats, o bé dir: Aixeca't i posa't a caminar?
6 Doncs ara sabreu que el Fill de l'Home té autoritat a la terra per a perdonar els pecats." I diu al paralític: "Alça't, carrega't la llitera i vés-te'n a casa."
7 L'home es va alçar i se'n va anar a casa seva.
8 Veient això, la multitud, plena de reverència, donava gràcies a Déu per haver donat als homes una tal autoritat.

Mateu, el publicà
(Mc 2,13-17 Lc 5,27-32)

9 Tot marxant d'allí, Jesús va veure un home, anomenat Mateu, que estava assegut a la taula dels tributs, i li digué: "Segueix-me." Ell s'aixecà i el va seguir.
10 S'esdevingué que, mentre estava Jesús assegut a taula, es van presentar a la casa un bon grup de recaptadors i de pecadors, que es van entaular amb Jesús i els seus deixebles.
11 Quan els fariseus se n'adonaren van dir als deixebles: "Com és que el vostre mestre menja amb els recaptadors i els pecadors?"
12 Però ell, que ho va sentir, els va dir: "No són pas els qui estan bons els qui tenen necessitat de metge, sinó els malalts.
13 Aneu i acabeu d'aprendre què vol dir: El que vull és compassió i no pas sacrificis. Perquè no he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors."

Discussió sobre el dejuni
(Mc 2,18-22 Lc 5,33-39)

14 Aleshores el van anar a trobar els deixebles de Joan i li van dir: "Com és que nosaltres i els fariseus fem dejuni, i, en canvi, els teus deixebles no dejunen?"
15 I Jesús els digué: "¿És que poden estar de dol els convidats a les noces mentre el nuvi és amb ells? Prou vindrà un dia que el nuvi els serà pres; llavors dejunaran.
16 Ningú no apedaça un vestit vell amb roba sense estrenar, perquè el pedaç tiba del vestit i l'estrip es fa pitjor.
17 Tampoc ningú no aboca vi novell en bots vells; altrament, els bots es rebenten, el vi es vessa i els bots es perden. El vi novell cal abocar-lo en bots nous, i totes dues coses es conserven."

La dona malalta i la nena morta
(Mc 5,21-43 Lc 8,40-56)

18 Mentre els parlava d'això, es va presentar un alt dignatari que se li prosternà al davant tot dient: "La meva filla acaba de morir; però vine, imposa-li la teva mà i viurà."
19 Jesús s'alçà i el seguí acompanyat dels deixebles.
20 Llavors, una dona que patia pèrdues de sang des de feia dotze anys se li atansà per darrere i li tocà la vora del mantell,
21 perquè es deia dintre seu: "Només que li toqui el mantell, seré guarida."
22 Però Jesús es va girar i, en veure-la, li digué: "Confia, filla; la teva fe t'ha salvat." I des d'aquell moment la dona va quedar guarida.
23 Quan Jesús va arribar a la casa del dignatari i va veure els flautistes i l'aldarull de la gent,
24 els digué: "Fora d'aquí, que la noia no és pas morta, sinó que dorm!" I es reien d'ell.
25 Quan hagueren fet sortir la gent, Jesús va entrar, la va agafar de la mà, i la noia es va alçar.
26 I la fama d'aquell fet es va escampar per tota aquella contrada.

Els dos cecs i l'endimoniat mut

27 Quan Jesús va sortir d'allà, el van seguir dos cecs que anaven cridant: "Compadeix-te de nosaltres, Fill de David!"
28 Quan va ser a casa, els cecs se li van atansar; llavors Jesús els preguntà: "¿Creieu que ho puc fer, això?" Van respondre: "Sí, Senyor."
29 Llavors els tocà els ulls tot dient: "Que es faci en vosaltres segons la fe que teniu."
30 I se'ls van obrir els ulls. Jesús els va advertir severament: "Mireu que ningú no ho sàpiga."
31 Ells, però, així que van ser fora, van anar escampant la seva fama per tota aquella contrada.
32 Tot just se n'havien anat aquells, que li van portar un mut endimoniat.
33 Tan bon punt el dimoni fou expulsat, el mut es posà a parlar. La gent n'estava admirada i deia: "Mai no s'ha vist res de semblant a Israel."
34 Però els fariseus deien: "És pel poder del príncep dels dimonis que expulsa els dimonis."

Hi ha pocs segadors

35 Jesús anava per tots els pobles i vilatges i ensenyava a les sinagogues, predicava l'evangeli del Regne i guaria tota mena de malalties i xacres.
36 Veient la gran gentada, va sentir compassió d'ells perquè estaven cansats i abatuts com ovelles sense pastor.
37 Aleshores digué als deixebles: "Hi ha bona collita, però hi han pocs segadors;
38 pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi faci venir més segadors als seus sembrats."