EVANGELI SEGONS

MATEU 

3

Joan prepara el camí

(Mc 1,1-8; Lc 3,1-9; 15-17 Jn 1,19-28)  

1 Per aquells dies es presentà Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea.
2 Deia: "Convertiu-vos, que el Regne del Cel és a prop."
3 El profeta Isaïes es refereix a ell quan diu:
Veu d'un que clama en el desert.
Prepareu el camí del Senyor,
adreceu les seves sendes.
4 Aquest Joan duia un vestit fet de pèl de camell i un cenyidor de cuiro a la cintura, i s'alimentava de llagostes i mel boscana.
5 Acudien a ell gent de Jerusalem, de tota la Judea i de tota la vall del Jordà,
6 i els batejava al riu Jordà mentre confessaven els seus pecats.
7 En veure que molts fariseus i saduceus venien a batejar-se, els digué: "Cria d'escurçons! Qui us ha ensenyat com escapar del càstig que s'acosta?
8 Feu, doncs, els fruits que corresponen al penediment
9 i no us feu il·lusions dient-vos interiorment: "Tenim Abraham per pare"; perquè us dic que d'aquestes pedres Déu pot fer sortir fills a Abraham.
10 A més, la destral ja és encarada a la soca dels arbres; per tant, tot arbre que no dóna bons fruits, és tallat i llençat al foc.
11 Jo us batejo amb aigua a fi que us penediu, però el qui ve darrere meu és més poderós que no pas jo, que no sóc prou digne de portar-li les sandàlies; ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc.
12 Ja té a les mans la pala de ventar per netejar la seva era i aplegar el blat al graner, mentre que la palla, la cremarà a la foguera que no s'apaga mai."

El baptisme de Jesús
(Mc 1,9-11 Lc 3,21-22)

13 Llavors Jesús anà de Galilea al Jordà i es va presentar a Joan a fi que el bategés.
14 Però Joan s'hi oposava dient: "Sóc jo que necessito ser batejat per tu, i tu véns a mi?"
15 Jesús li respongué: "Deixa que ara sigui així, perquè ens cal dur a compliment tota justícia." Aleshores s'hi avingué.
16 I Jesús, un cop batejat, va sortir de l'aigua de seguida, i en això que el cel es va obrir i va veure com l'Esperit de Déu davallava com un colom i venia a posar-se damunt d'ell.
17 I es va sentir una veu del cel que deia: "Aquest és el meu Fill, l'Estimat, en qui m'he complagut."