EVANGELI SEGONS

MATEU 

2

La visita dels mags

1 Després del naixement de Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, van arribar a Jerusalem uns mags de l'orient,
2 i preguntaven: "On és el rei dels jueus que ha nascut? Perquè hem vist el seu estel a l'orient i hem vingut a adorar-lo."
3 En sentir-ho, el rei Herodes es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem.
4 Aleshores, va reunir tots els principals sacerdots i els mestres de la Llei del poble i els preguntava on havia de néixer el Crist.
5 Ells li respongueren: "A Betlem de Judea, així ho va escriure el profeta:
6 I tu, Betlem, terra de Judà,
no ets pas la més petita
entre les principals de Judà,
perquè de tu sortirà un príncep
que pasturarà Israel, el meu poble."
7 Llavors Herodes féu venir d'amagat els mags i esbrinà exactament quan havia aparegut l'estel.
8 Després els envià a Betlem amb aquest encàrrec: "Aneu i informeu-vos bé sobre l'infant, i així que l'hàgiu trobat aviseu-me, perquè jo també vagi a adorar-lo."
9 Ells, després d'escoltar el rei, se n'anaren; i en això que l'estel que havien vist a l'orient els anava al davant fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant.
10 Quan van veure l'estel van sentir una alegria immensa.
11 Després entraren a la casa, van veure l'infant amb la seva mare, Maria, i, de genolls, el van adorar. Llavors van obrir les seves arques i li van oferir, com a presents, or, encens i mirra.
12 Advertits en somnis de no tornar vers Herodes, van emprendre la tornada al seu país per un altre camí.

La fugida cap a Egipte

13 Així que ells van ser fora, un àngel del Senyor s'aparegué en somnis a Josep i li digué: "Lleva't, pren l'infant amb la seva mare i fuig cap a Egipte, i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo."
14 Aleshores ell es llevà, quan encara era de nit, prengué l'infant amb la seva mare i se n'anà a Egipte;
15 i s'hi va quedar fins a la mort d'Herodes. Així es complia el que havia anunciat el Senyor per mitjà del profeta:
D'Egipte vaig cridar el meu fill.
16 Quan Herodes s'adonà que els mags l'havien enganyat, s'enfurismà molt i va fer matar tots els infants de Betlem i de tota la rodalia, des dels dos anys d'edat en avall, segons les dades que havia pogut obtenir dels mags.
17 Així es complia el que va dir el profeta Jeremies:
18 Una veu s'ha sentit a Ramà,
plors i molts gemecs:
és Raquel que plora pels seus fills,
i no vol ser consolada,
perquè ja no hi són.

Retorn a Natzaret

19 Així que Herodes hagué mort, un àngel del Senyor s'aparegué en somnis a Josep, a Egipte,
20 i li digué: "Lleva't, pren l'infant amb la seva mare i vés-te'n a la terra d'Israel, que ja són morts els qui volien matar l'infant."
21 Ell, doncs, es llevà, prengué l'infant amb la seva mare i entrà a la terra d'Israel.
22 Però quan va saber que Arquelau regia la Judea com a successor del seu pare Herodes, va tenir por d'anar-hi, i, avisat en somnis, es va retirar cap a les contrades de Galilea,
23 i un cop allà, s'instal·là a la vila de Natzaret. Així es complia el que havien dit els profetes: "L'anomenaran Natzarè."