EVANGELI SEGONS

MATEU  

19

El matrimoni i el divorci
(Mc 10,1-12)

1 Quan Jesús va acabar de dir aquestes paraules, va passar de la Galilea a la regió de Judea, a l'altra banda del Jordà.
2 El va seguir una gran gentada, i els va guarir allí.
3 Llavors es van presentar uns fariseus que, amb intenció de comprometre'l, li van preguntar: "¿És permès de repudiar la pròpia dona per qualsevol motiu?"
4 Els va respondre: "¿No heu llegit que el Creador, des del principi, els va fer home i dona?
5 I digué: Per això l'home deixarà el pare i la mare per ajuntar-se amb la seva muller, i la parella esdevindrà una sola carn.
6 De manera que ja no són dues carns, sinó una de sola. Per tant, el que Déu va unir, que no ho separi l'home."
7 Li diuen: "Per què, doncs, Moisès va ordenar de donar acta de divorci en repudiar-la?"
8 Els respongué: "Moisès us permeté de repudiar les vostres mullers a causa de la vostra duresa de cor; però al principi no era pas així.
9 Però us dic que aquell qui repudia la seva muller, si no és a causa de fornicació, i es casa amb una altra, comet adulteri."
10 Els deixebles li digueren: "Si la situació de l'home respecte de la dona és aquesta, val més no casar-se."
11 Ell els va contestar: "No tothom és capaç d'això que dieu, sinó només els qui n'han rebut el do.
12 Perquè hi ha eunucs que ho són de naixement, des del ventre de la mare; n'hi ha que van ser fets eunucs pels homes; i n'hi ha que ells mateixos es fan eunucs per causa del Regne del cel. El qui pugui acceptar-ho, que ho accepti."

Els infants i el regne de Déu
(Mc 10,13-16 Lc 18,15-17)

13 Llavors li van portar uns infants perquè els imposés les mans i pregués per ells, però els deixebles els van renyar.
14 Jesús digué: "Deixeu els infants i no els impediu de venir a mi, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells."
15 Després d'haver-los imposat les mans va marxar.

El jove ric
(Mc 10,17-31 Lc 18,18-30)

16 Una vegada se li'n va presentar un que li digué: "Mestre, què haig de fer de bo per obtenir la vida eterna?"
17 Li respongué: "Per què em preguntes sobre què és bo? Només n'hi ha un, de bo. I si vols entrar en la vida, guarda els manaments."
18 Li diu: "Quins?" Jesús li respongué:
"No mataràs, no cometràs adulteri, no robaràs, no posaràs fals testimoni,
19 honra el pare i la mare, i estimaràs el teu proïsme com a tu mateix."
20 El jove li va contestar: "Tot això ja ho he guardat, què més em falta?"
21 Jesús li digué: "Si vols ser perfecte, vés, ven els teus béns i dóna'ls als pobres, i tindràs un tresor al cel; després vine i segueix-me."
22 Però el jove, en sentir això, se'n va anar tot trist, perquè tenia moltes propietats.
23 Jesús va dir als seus deixebles: "En veritat us dic que és molt difícil que un ric entri en el Regne del cel.
24 Us torno a dir que és més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri en el Regne de Déu."
25 Quan els deixebles van sentir això, es van quedar molt desconcertats i digueren: "Així, qui es podrà salvar?"
26 Jesús se'ls va quedar mirant i els digué: "Això és humanament impossible, però per a Déu tot és possible."
27 Pere li va dir: "Doncs, mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit, què ens tocarà?"
28 Jesús els digué: "Us asseguro que vosaltres, els qui m'heu seguit, quan arribi la renovació universal, quan el Fill de l'Home s'assegui en el seu tron de Glòria, vosaltres us asseureu també en dotze trons per a jutjar les dotze tribus d'Israel.
29 I tothom qui hagi deixat cases, germans, germanes, pare, mare, fills, o terres per causa meva, en rebrà cent vegades més i heretarà la vida eterna.
30 Però molts dels qui ara són primers seran darrers; i els darrers seran primers.