EVANGELI SEGONS

MATEU  

12

Senyor del dissabte
(Mc 2,23-28. 3,1-6 Lc 6,1-11)

1 Per aquell temps, Jesús passava en dissabte per uns sembrats, i els deixebles tenien gana i es van posar a arrencar espigues i a menjar-se-les.
2 Quan els fariseus ho van veure, li digueren: "Mira, els teus deixebles fan el que no és permès de fer en dissabte."
3 Ell els replicà: "¿No heu llegit què van fer David i els qui l'acompanyaven, quan van tenir gana?
4 Van entrar a la casa de Déu i van menjar els pans de l'ofrena, que ni a ell ni als qui l'acompanyaven no els era permès de menjar, sinó únicament als sacerdots.
5 ¿No heu llegit tampoc, en la Llei, que els sacerdots, en les funcions del dissabte al temple, tot i que violen el manament del repòs, no en són culpats?
6 Doncs us dic que una cosa més gran que el temple es troba aquí.
7 Si haguéssiu comprès què vol dir: el que vull és compassió i no sacrificis, no hauríeu condemnat uns innocents.
8 Perquè el Fill de l'Home és senyor del dissabte."
9 Jesús se n'anà d'allí i va entrar a la sinagoga.
10 Allí hi havia un home que tenia la mà paralitzada. Aleshores, per tal de poder-lo acusar, li van preguntar: "¿És permès de guarir en dissabte?"
11 Ell va respondre: "¿Qui de vosaltres, si un dissabte li cau en un clot la seva única ovella, no l'agafa i la treu?
12 Doncs bé, quant més valuós no és un home que no pas una ovella! De manera que és permès de fer el bé en dissabte."
13 Llavors digué a l'home: "Estén la teva mà." La va estendre i li va quedar restablerta, tan sana com l'altra.
14 Però els fariseus, així que van ser fora, es van reunir per trobar la manera d'eliminar-lo.
15 Però Jesús, que ho sabia, se'n va anar d'allí. Molts el van seguir i ell els guarí tots.
16 Però els va manar que no el descobrissin.
17 Així es complia el que va dir el profeta Isaïes:
18 Mireu el meu servent,
que jo he escollit;
el meu estimat,
en qui m'he complagut íntimament.
Damunt seu posaré el meu esperit
i anunciarà el dret a les nacions.
19 No disputarà ni cridarà,
ni li sentirà ningú la veu pels carrers.
20 No trencarà la canya que s'esberla,
ni apagarà el ble que fumeja,
fins que faci triomfar la justícia.
21 El seu nom serà l'esperança de les nacions!

La prova del Regne de Déu
(Mc 3,20-30 Lc 6,43-45. 11,14-23)

22 Aleshores li van portar un endimoniat cec i mut; i el va guarir, de manera que el mut parlava i hi veia.
23 Tota la gent n'estava admirada, i deien: "¿No serà aquest el fill de David?"
24 Però els fariseus, en sentir-ho, deien: "Aquest no expulsa els dimonis si no és pel poder de Beelzebul, el príncep dels dimonis."
25 Jesús, que coneixia els seus pensaments, els digué: "Tot reialme dividit contra si mateix acaba desolat, i tota ciutat o família que es divideix contra si mateixa, no podrà subsistir.
26 Així, doncs, si Satanàs expulsa Satanàs, és que s'ha dividit contra si mateix; com pot, doncs, restar dempeus el seu reialme?
27 Si, doncs, jo expulso els dimonis pel poder de Beelzebul, els vostres seguidors, per quin poder els expulsen? Per això ells mateixos seran els vostres jutges.
28 En canvi, si és per l'Esperit de Déu que jo expulso els dimonis, és prova que el Regne de Déu és aquí amb vosaltres.
29 Com pot ficar-se algú a la casa de l'home valent i saquejar les seves propietats, si primer no el lliga? Llavors li saquejarà la casa.
30 Qui no està amb mi, està contra mi; i qui no recull amb mi, escampa.
31 Per això us dic: als homes se'ls podrà perdonar tota mena de pecats i d'injúries, però la blasfèmia contra l'Esperit no els serà perdonada.
32 I si algú parla contra el Fill de l'Home, li serà perdonat; però si parla contra l'Esperit Sant, no li serà perdonat, ni en aquest món ni en el vinent.
33 O doneu per bo l'arbre i per bo el seu fruit, o doneu per bord l'arbre i per dolent el seu fruit; perquè l'arbre es coneix pel fruit que dóna.
34 Cria d'escurçons! Com pot ser bo el que dieu, si vosaltres sou dolents? Perquè del que sobreabunda al cor en parla la boca.
35 L'home bo, de la bondat que atresora en treu el bé; i l'home dolent, de la maldat que atresora en treu el mal.
36 Però jo us dic que en el dia del judici tothom haurà de donar compte de tota paraula malintencionada que hagi pronunciat;
37 perquè en base a les teves paraules seràs declarat just, o en base a les teves paraules seràs condemnat."

El senyal de Jonàs
(Lc 11,24-32)

38 Llavors el van interpel·lar uns mestres de la Llei i uns fariseus, i li digueren: "Mestre, voldríem que ens fessis un senyal."
39 Però ell els va dir: "Una generació dolenta i adúltera demana un senyal; i no li serà donat cap més senyal que el del profeta Jonàs.
40 Perquè, així com Jonàs va passar tres dies i tres nits en el ventre del monstre marí, així el Fill de l'Home passarà tres dies i tres nits dins del si de la terra.
41 En el judici contra aquesta generació, els ninivites s'alçaran i la condemnaran, perquè ells es van penedir amb la predicació de Jonàs; i mireu que aquí teniu una cosa més gran que Jonàs.
42 La reina de Migjorn s'alçarà en el judici contra aquesta generació i la condemnarà, perquè va venir des dels confins de la terra per escoltar la saviesa de Salomó; i, mireu que aquí teniu una cosa més gran que Salomó.
43 Quan l'esperit immund ha sortit de l'home, vaga pels sequerals buscant repòs i, no trobant-ne,
44 diu: "Me'n tornaré a casa meva, d'on he sortit." Arribat allà, la troba desocupada, escombrada i endreçada.
45 Llavors pren amb ell altres set esperits pitjors que ell, hi entren i s'hi estableixen. I l'estat darrer d'aquell home esdevé pitjor que el primer. Això mateix és el que succeirà a aquesta generació dolenta."

La mare i els germans de Jesús
(Mc 3,31-35 Lc 8,19-21)

46 Encara estava ell parlant a la gent quan la seva mare i els seus germans es van presentar a fora i miraven de parlar-li.
47 Algú el va avisar: "La teva mare i els teus germans són a fora i volen parlar-te."
48 Però ell va contestar al qui deia això: "Qui és la meva mare i qui són els meus germans?"
49 I amb la mà estesa, indicant els seus deixebles, digué: "Mireu la meva mare i els meus germans.
50 Perquè el qui compleix la voluntat del meu Pare celestial, és el meu germà, la meva germana i la meva mare."