EVANGELI SEGONS

MATEU  

10

Jesús envia els dotze apòstols
(Mc 3,13-19. 6,7-13. 13,9-13 Lc 6,12-16. 9,1-6. 12,2-9. 21,12-17)

1 Després va cridar els seus dotze deixebles i els va donar poder sobre els esperits impurs, per a expulsar-los, i per a guarir tota mena de malalties i xacres.
2 Els noms dels apòstols són: el primer, Simó, anomenat Pere, i el seu germà Andreu; Jaume ,el fill de Zebedeu, i el seu germà Joan;
3 Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el recaptador; Jaume, el fill d'Alfeu, i Tadeu;
4 Simó, el cananeu, i Judes Iscariot, el qui després el va trair.
5 Aquests dotze els envià Jesús amb les següents instruccions: "No us encamineu a les terres dels pagans, ni entreu en cap ciutat dels samaritans;
6 aneu, més aviat, a les ovelles perdudes del poble d'Israel.
7 En el recorregut aneu predicant que el Regne de Déu ja és a prop.
8 Guariu els malalts, ressusciteu els morts, netegeu els leprosos, expulseu els dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc.
9 No us procureu diners, ni d'or, ni de plata, ni de coure, com a provisió de butxaca;
10 no porteu sarró per al camí, ni dues túniques, ni calçat, ni bastó; que el qui treballa, bé es mereix el seu manteniment.
11 En qualsevol vila o poblat que entreu, busqueu una persona de bé i quedeu-vos a casa seva fins que marxeu d'aquell lloc.
12 Quan entreu en una casa, saludeu i desitgeu-los pau.
13 Si la família n'és digna, que la vostra pau resti en ella; però si no n'és digna, que retorni a vosaltres.
14 I si en algun lloc no us reben ni us escolten, sortint d'aquella casa, o d'aquella vila, espolseu-vos la pols dels vostres peus.
15 Us ben asseguro que el dia del judici hi haurà més tolerància per a la terra de Sodoma i Gomorra que no pas per a aquella població.
16 Mireu, jo us envio com ovelles enmig de llops; sigueu astuts com les serps, però innocents com els coloms.
17 Tingueu compte amb la gent, perquè us portaran als tribunals religiosos i us assotaran a les sinagogues,
18 i us faran comparèixer davant de governants i de reis per causa meva, a fi que doneu testimoniatge davant d'ells i davant dels pagans.
19 I quan us hi portin, no us preocupeu pel que heu de dir ni per com ho direu, perquè en el moment precís us seran inspirades les paraules que haureu de dir,
20 ja que no sou vosaltres els qui parlareu, sinó que l'Esperit del vostre Pare parlarà per vosaltres.
21 Un germà lliurarà el seu germà a la mort, i un pare el seu fill; i els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran.
22 I sereu odiats de tothom a causa del meu nom, però el qui hagi resistit fins a la fi se salvarà.
23 Quan us persegueixin en aquest poble, fugiu a un altre, perquè us asseguro que el Fill de l'Home tornarà abans que acabeu de recórrer les poblacions d'Israel.
24 El deixeble no és més que el seu mestre, ni el criat més que el seu amo.
25 Ja en té prou el deixeble de ser com el seu mestre, i el criat de ser com el seu amo. Si al cap de casa li han dit Beelzebul, què no diran als altres de la família!
26 Així és que no els tingueu por, perquè no hi ha res d'amagat que no s'hagi de saber.
27 El que us dic a les fosques, digueu-ho a plena llum del dia; el que escolteu a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats.
28 I no tingueu por dels qui maten el cos, però no poden matar l'ànima. Temeu més aviat aquell qui pot perdre tant els cos com l'ànima a l'infern.
29 ¿Que no es venen dos pardals per uns pocs cèntims? Tot i així, ni un de sol no cau a terra sense que el vostre Pare ho permeti.
30 Pel que fa a vosaltres, fins els cabells del cap teniu comptats.
31 Per tant, no tingueu por, que vosaltres valeu més que no pas els pardals.
32 Doncs, tot aquell qui es declari a favor meu davant dels homes, sàpiga que també jo em declararé a favor seu davant del meu Pare celestial;
33 però tot aquell qui em negui davant dels homes, també jo el negaré davant del meu Pare celestial.
34 No us penseu que hagi vingut a escampar la pau per damunt la terra; no he vingut a sembrar pau, sinó lluita.
35 Jo he vingut a posar en desavinença l'home contra el seu pare, la filla contra la mare, la nora contra la sogra;
36 de manera que els enemics de l'home seran els seus parents.
37 Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és digne de mi; qui estima el fill o la filla més que a mi, no és digne de mi;
38 i qui no pren la seva creu i em segueix, no és digne de mi.
39 El qui vulgui afermar la seva vida, la perdrà, i qui perdi la seva vida per causa meva, la trobarà.
40 Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat.
41 Qui acull un profeta perquè és profeta, rebrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just, rebrà la recompensa dels justos.
42 I qui doni a beure, ni que sigui un got d'aigua fresca, a un d'aquests petits, pel sol fet de ser un deixeble, us ben asseguro que no es quedarà pas sense la seva recompensa."